Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 8.10.2020 jatkaa nykyisen koirarekisteriohjeen voimassaoloa 31.12.2021 saakka.

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt nykyisen koirarekisteriohjeen 6.10.2016 ja ohje on ollut voimassa 2017-2020. Esitystä uudeksi koirarekisteriohjeeksi valmistellaan kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja Tuula Laitisen vetämässä työryhmässä.

Nykyisen koirarekisteriohjeen voimassaoloa jatkettiin, sillä esitys uudeksi ohjeeksi on vielä kesken.

Kennelliiton koirarekisteriohje on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Ohje sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Määräykset koskevat ohjeen voimaantulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.