Pyrimme 129 vuoden kokemuksella, vahvalla omavalvontajärjestelmällä ja vaikuttavalla viestinnällämme tukemaan sitä, että Suomessa elää terveitä ja yhteiskuntakelpoisia koiria. 

Laajan ja monipuolisen toimintakenttämme keskiössä ovat 146 000 henkilöjäsentämme sekä yli 2000 jäsenyhdistystämme. Alueellisesti ja paikallisesti Kennelliittoa edustavat 19 kennelpiiriä sekä erilaiset yhdistykset, joiden tärkeitä yhteistyökumppaneita erityisesti koiraharrastusten edistämisessä ovat kunnat.  Olemme vahva ja tunnustettu koira-alan vaikuttaja ja suunnannäyttäjä myös kansainvälisesti.

Alan luotettuna asiantuntijana sekä koiranomistajien, koirankasvattajien sekä koirien, koiranomistajien, koiraharrastajien ja kasvattajien edunvalvojana vaikutamme aktiivisesti koiria koskevaan lainsäädäntöön ja julkiseen keskusteluun:

  • Tuotamme ja jaamme koiria koskevaa asiantuntevaa tietoa.
  • Käymme jatkuvaa vuoropuhelua muiden järjestöjen, poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, median, mielipidevaikuttajien, tutkijoiden, yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Tutustu yhteistyökumppanuuksiimme.
  • Laadimme lausuntoja ja kannanottoja.
  • Osallistumme erilaisten valtakunnallisten työryhmien ja kokoonpanojen työhön.
  • Tuomme julkisuudessa esille koirien, koiranomistajien ja koirankasvattajien näkökulman.
  • Viestimme aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti sosiaalisen median kanavissa.

Kennelliiton tavoitteita strategiakaudella 2017–2021 ovat:

  1. Suomen Kennelliitto on viranomaisen hyväksymä, ainoa virallinen koirarekisterin pitäjä Suomessa. Suomalainen korkeatasoinen kasvatustyö turvataan, Kennelliitto toimii koirien, sitoutuneiden, vastuullisten kasvattajien ja koiran omistajien edunvalvojana.
  2. Monipuolisen koiraharrastuksen tunnettavuutta ja kiinnostavuutta lisätään. Alueellisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus turvataan. Kotimaisten rotujen tulevaisuus turvataan.
  3. Kennelliitto on yhteiskunnallisesti vahva vaikuttaja ja suunnannäyttäjä. Nykyaikaiset, helppokäyttöiset sähköiset palvelut lisäävät jäsentyytyväisyyttä.

Vuosi 2019 on Kennelliiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemavuosi.