Tutkimusyhteistyön ja rahoituksen periaatteet

Tutkimusyhteistyön ohjausryhmä arvioi kaksi kertaa vuodessa sille osoitetut tutkimusprojektihakemukset ja tekee päätökset rahoituksen myönnöistä. Tutkimusyhteistyön rahoituksesta vastaa Kennelliitto. Yhteistyön avulla voidaan myös löytää tutkijoita Kennelliiton ja rotuyhdistysten keräämien terveystietojen analysointiin ja hyödyntämiseen sekä roduissa ilmenneiden terveysongelmien kartoittamiseen.

Rahoitettavien projektien tulee edistää koirien terveyttä ja hyvinvointia. Pääpainopisteenä ovat jalostuksen keinoin vastustettavat sairaudet sekä projektit, jotka edesauttavat koirankasvattajien ja -omistajien tietoisuutta perinnöllisten sairauksien esiintymisestä ja vastustamisesta. Tutkimusprojektien osalta toivotaan tiivistä yhteistyötä rotuyhdistysten kanssa.

Tarkoitus on, että rahoitus otetaan käyttöön pääsääntöisesti sinä vuonna, jolloin se on myönnetty. Rahoituksen saajat sitoutuvat toimittamaan kirjallisen raportin tuloksista Kennelliiton käyttöön. Lista rahoituksen saajista ja valmistuneet raportit julkaistaan Kennelliiton verkkosivuilla.

Rahoituksen hakeminen

Hakemukset käsitellään kerran vuodessa. Hakemukset tulee jättää syyskuun loppuun mennessä. Avustusten myöntämisestä tehdään päätökset viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

Hakemukset toimitetaan ohjausryhmän sihteerille (mari.luukkonen@kennelliitto.fi) viimeiseen hakupäivään mennessä.

Hakemukset käsitellään ohjausryhmän kokouksessa. Ohjausryhmä voi tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita hakemusten arvioinnissa. Mahdolliset jääviyskysymykset käsitellään jokaisen hakemuksen yhteydessä erikseen. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille noin kahden kuukauden sisällä viimeisestä hakemusten jättöpäivästä.

Hakemukset toimitetaan PDF-tiedostona, jossa tulee olla hakijan tiedot, tiedot hankkeeseen haettavasta rahoituksesta ja sen käytöstä sekä erillinen lyhyt tutkimussuunnitelma (yhteensä enintään kaksi A4-sivua). Tutkimussuunnitelman tulee sisältää soveltuvin osin kuvaus yhteistyöstä rotujärjestön ja/tai Kennelliiton kanssa sekä tulosten raportoinnista ja julkisuudesta.

Tutkimusyhteistyön ohjausryhmän jäsenet

Suomen Kennelliitto

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen
Kennelliiton kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja
Vesa Lehtonen

Kennelliiton eläinlääkäri, dosentti Liisa Lilja-Maula

Helsingin Yliopisto

HY dosentti Minna Rajamäki
H
Y professori Mirja Ruohoniemi
HY professori Outi Vapaavuori