T-Box-mutaatioon liittyy fenotyyppinen vaihtelu hännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhythäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. Koiramme-lehdessä 1-2/2009 on asiasta Kirsi Sainion ja Marjo Hytösen kirjoittama artikkeli, josta saa lisätietoa.

Sekä lyhyt- että töpöhäntäiset pennut rekisteröidään T-Box-roduissa töpöhäntäisiksi.

Hallituksen päätös kieltää kahden T-Box-mutaation omaavan koiran parittaminen tarkoittaa näillä roduilla, että seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:
töpö – töpö
töpö – lyhyt (geneettisesti töpö)
lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

Lisätietoja:
Jalostuskonsultti Päivi Rantasalo, Kennelliitto, puh. (09) 8873 0229