Koiran omistaja voi anoa koiran pääsyä paneeliin vain, jos koira on saanut toisistaan poikkeavat viralliset silmätarkastuslausunnot (diagnoosi ensin vakavampi, sitten lievempi). Kennelliiton Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen mukaan koiran erilaisista silmätarkastuslausunnoista jää huonompi (sairas) voimaan. Vain Kennelliiton järjestämä silmätarkastuspaneeli voi kumota sairas-lausunnon. Paneelitarkastuksen suorittaa kolme valtuutettua silmätarkastuseläinlääkäriä.

Omistajan pitää pyytää kirjallisesti pääsyä paneelitutkimukseen. Kennelliitto ja silmätarkastuseläinlääkärit päättävät mitkä koirat hyväksytään paneeliin. Päätöksessä huomioidaan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman mukainen silmäsairauksien vastustamisohjelma ja miten suuri merkitys voimassa olevalla diagnoosilla on koiran jalostuskäytön kannalta. Koiran kannalta merkityksettömät sivulöydökset eivät ole ensisijaisia tapauksia. Joitakin synnynnäisistä kehityshäiriöistä annettuja lausuntoja ei voida kumota paneelissa enää koiran vartuttua (esim. CRD/CH). Myöskään hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei voida kumota paneelissa. Paneelissa on tilaa rajoitetulle määrälle koiria.

Paneeliin hyväksytyn koiran omistajan tulee suorittaa 42 euron suuruinen käsittelymaksu ennen paneelia. Omistaja saa ohjeet maksun suorittamisesta samalla kun hänelle toimitetaan tieto siitä, että koira pääsee paneeliin.  Käsittelymaksua ei palauteta.

Paneeliin ilmoittaudutaan perjantaihin 14.8. mennessä Kennelliiton toimistoon silmäsairaustyöryhmän sihteeri Päivi Rantasalolle osoitteella Suomen Kennelliitto, Kamreerintie 8, 02770 Espoo tai sähköpostilla paivi.rantasalo@kennelliitto.fi. Ilmoittautumiseen tulee liittää omistajan sähköpostiosoite. Kennelliitto ottaa omistajiin yhteyttä (yhteydenotot tapahtuvat lähinnä sähköpostin avulla) ilmoittautumisajan päätyttyä.

Aiemmin saapuneet paneelipyynnöt huomioidaan.

Paneeliin hyväksytyn koiran omistajalle annetaan ohjeet paneelin käsittelymaksun suorittamisesta. Koirat saapuvat paneeliin porrastetun aikataulun mukaisesti ja omistajalle ilmoitetaan ennen paneelia koiran tarkempi saapumisaika.

 

Epäilyttävä- tuloksen korjaaminen

Perinnöllisten silmäsairauksien ohjeen mukaan:

Jos koiralla on voimassa epäilyttävä-tulos, tulisi diagnoosi varmistaa viemällä koira uudelleen tutkittavaksi suositellun ajan kuluttua.  Mikäli silmätarkastuseläinlääkäri tällöin toteaa koiralla ko. sairauden, on tämä lausunto voimassa, ellei kohdan 4.1. mukainen paneelitutkimus sitä muuta.

Koiran saama epäilyttävä-lausunto voidaan korjata terveeksi joko paneelitutkimuksen kautta tai mikäli silmätarkastuseläinlääkäri vähintään vuoden kuluttua epäilyttävä-lausunnosta toteaa koiran ko. sairauden osalta terveeksi. Hoitotoimenpitein oireettomaksi saatavien sairauksien diagnooseja ei kuitenkaan voida korjata.

Korjattu terve-lausunto on voimassa, ellei uusintatutkimus sitä kumoa.

Käytännössä epäilyttävä-lausunnosta pitää olla kulunut vähintään vuosi ennen kuin koira hyväksytään paneeliin (riittävä seuranta-aika, jotta nähdään muutosten kehitys).