PEVISA-esitykset tulee toimittaa Kennelliittoon 31.5.2018 mennessä. Tämä koskee seuraavia tilanteita:

  • rotu ollaan liittämässä PEVISA-ohjelmaan
  • rodun nykyinen PEVISA-ohjelma on päättymässä vuodenvaihteessa
  • rodun PEVISA-ohjelmaan halutaan muutos.

Esityksen yhteydessä Kennelliittoon lähetetään myös rodun JTO-esitys.

Esitykset toimitetaan sähköisesti osoitteeseen jalostusposti@kennelliitto.fi. Esityksiin liitetään allekirjoitetut dokumentit PEVISA- ja JTO-ohjelmien asianmukaisesta käsittelystä mahdollisessa rotua harrastavassa yhdistyksessä sekä rotujärjestössä.

PEVISA-ohjelman käsittelyssä on huomioitava, että esitys pitää olla kirjattuna yleiskokouksen kokouskutsuun.

Kennelliitto ei aiemmin ole hyväksynyt sähköisiä kokouskutsuja, mutta vuoden alusta voimaan tullut, päivitetty PEVISA-ohje antaa yhdistyksille tässä asiassa valinnanvapauden:

1.3 PEVISA-OHJELMAN HYVÄKSYMINEN ROTUJÄRJESTÖN JA ROTUA HARRASTAVAN YHDISTYKSEN YLEISKOKOUKSESSA

Rodun PEVISA-ohjelmaa käsittelevän rotujärjestön ja rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee Suomen Kennelliton valtuuston 30.11.2008 hyväksymän PEVISA-säännön mukaisesti kirjata sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma.

Rotujärjestön ja rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouskutsussa tulee noudattaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä kokouskutsun tavasta, ajasta ja paikasta.

PEVISA-ohjelmille selkeät valintavaihtoehdot

Pevisa-ohjelman tulee noudattaa Kennelliiton koirarekisteriohjelman kanssa yhteensopivia malleja. Ohjelmat anotaan uutta PEVISA-lomaketta käyttäen.

Roduille tulee laatia vain sellaisia ohjelmia, joilla on realistinen mahdollisuus vaikuttaa rodun terveyden edistämiseen jalostusvalintojen avulla.