PKU:n valitusmenettelyssä röntgenkuvat lähetetään muiden Pohjoismaiden kennelliittoihin, joissa kyseisten maiden viralliset arvostelijat antavat niistä lausunnon. Valitusmenettelyn yhtenäistäminen ja maakohtaisista paneeleista luopuminen on luonteva jatko PKU:ssa jo pitkään tehdylle tiiviille yhteistyölle röntgenlausuntojen parissa.

Uuteen käytäntöön siirrytään siten, että vuoden 2014 alusta lähtien Kennelliittoon saapuneet valitukset käsitellään uuden menettelyn mukaisesti. Kuvien lausumispäivämäärällä ei ole vaikutusta siihen, kumpaa menettelyä käytetään.

Valituksen tekeminen tapahtuu samalla tavalla kuin ennenkin. Kennelliittoon toimitetaan vapaamuotoinen kirjallinen valitus sekä kuitti maksetusta valitusmaksusta. Valitusmaksu on suuruudeltaan neljä kertaa lausuntomaksu ja valitusaika 90 vrk päätöksen postittamisesta.

PKU:n päätös asiassa on lopullinen. Tämä tarkoittaa, ettei koirasta voi paneelin päätöksen jälkeen toimittaa enää kuvia uutta lausuntoa varten. Mahdollinen uusintakuvaus kannattaa siis tehdä ennen valitusta.

Hallitus hyväksyi tämän päätöksen yhteydessä myös Lonkkanivelen kasvuhäiriö- ja Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohjeisiin tehdyt muutokset. Molemmat ohjeet tulevat voimaan 1.1.2014.
Ohjeet päivitetään Kennelliiton sivuille loppuvuodesta ja paneelimenettelyn muutoksesta tullaan tiedottamaan myös Kennelliittoon röntgenkuvia toimittavia eläinlääkäreitä.