Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen Esa Kukkonen. Ohjausryhmän jäseniä ovat  Pertti Korhonen, Juha Tenhunen sekä toiminnanjohtaja Markku Mähönen. Sihteerinä toimii Margit Vekkeli.

Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja se priorisoi Koiranet-projektissa tehtävät ohjelmistokehitystyöt. Koiranet-projektin aikana on otettu käyttöön

  • Jalostustietojärjestelmä 2005
  • Kennelliiton toimiston käyttöön tarkoitetut Koirarekisteri ja Jäsenrekisteri 2008
  • Omakoira-palvelu 2009
  • Tapahtumatietojärjestelmä 2011
  • Näyttelyjärjestelmä 2012
  • Omakoira-mobiilisovellus 2018