Kurinpitolautakunta käsittelee hallituksen sille ilmoittamat kurinpito- ja sääntörikkomusasiat. Asioiden käsittelyä varten valtuusto valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan kurinpitolautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Vuosina 2018–2020 he ovat:

puheenjohtaja Heikki Vihanta, OTK, varatuomari
Eeva Ahola, OTM, varatuomari
Martti Mannersuo
Leena Parviainen
Johanna Peltokangas, OTM, varatuomari
Lauri Rostedt
Marjukka Silolahti, OTK, varatuomari

Kurinpitolautakunnalle tulevat ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi kasvattajien toimintaa koirien rekisteröinnin ja luovutuksen yhteydessä, mutta myös muun muassa näyttelyjä, kokeita ja kilpailuja, tuomareita ja eläinsuojelurikoksia tai -rikkomuksia koskevia tapauksia käsitellään kurinpitolautakunnassa.

Vuosina 1990–2016 lautakunta käsitteli kaikkiaan 487 kohdetta, joista annettiin yhteensä 531 seuraamusta. Keskimäärin vuoden aikana käsiteltiin 18,7 asiaa. Eniten eli 261 tapauksessa rikottiin rekisteriohjetta, näyttely- koe- ja kilpailuohjetta (81), eläinsuojelurikoksia todettiin 74 ja vakiosopimusrikkomuksia ilmeni 61. Viime vuonna yleisimmin rikottiin koiranomistajan ja haltijan perussääntöä, joita koskevia seuraamuksia oli 24. Vuonna 2016 lautakunnassa käsitellyistä teoista eniten todettiin rekisteröimättömien koirien myyntiä.