Henkilötieto

Kaikki luonnollista henkilöä kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Rekisteri

Mikä tahansa henkilötietoja käsittelevä tieto tai tietojoukko, josta yksilö (henkilö) on tunnistettavissa. Tyypilliset rekisterit: sähköiset rekisterit (jäsen-, markkinointirekisterit), manuaaliset rekisterit (paperiarkistot, listatut tulosteet), piilorekisterit (sähköpostit).

Käsittely

Kaikki henkilötietoon kohdistettu toiminto: kerääminen, katselu, muokkaaminen, säilyttäminen. 

Rekisterinpitäjä

Luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka käyttöä varten henkilötiedot kerätään ja joka päättää sen käytöstä.

Henkilötietojen käsittelijä

Luonnollinen henkilö tai yhteisö, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. 

Tietosuoja ja tietoturva

Tietoturva on henkilötietojen teknistä suojaamista ja tietosuoja muuta suojaamista.