Form header

Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Antidoping
 • För medlemmar
  • För personmedlemmar
  • För medlemsföreningar
 • För medlemsföreningar
 • Avel och hälsa
  • Avel
  • Kennelklubbens avelsgranskning
  • Kennelnamn
  • Köp, leverans och parning av hund
  • PEVISA-program
  • Registrering
  • Hälso- och DNA-undersökningar
  • Id-märkning
  • Annat
 • Prov och tävling
  • För arrangörer
  • För tävlare
 • Resor
 • För ungdomar
 • Utställningar
  • Junior Handling
  • För utställare
  • För utställningsarrangörer
  • För domare
  • Championat

För att kunna läsa Kennelklubbens blanketter och regler behövs Adobe Reader som du kan ladda ned här.

Utställningar

Filtrera

Championat

Downloadable file
Championatbestämmelser i Finland
Dokumentet innehåller regler för att uppnå finskt championat såväl i prov som på utställningar. Championatbestämmelserna gäller för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
Uppdaterad 2.1.2020
Suomen valionarvonsäännöt
Dokumentti sisältää suomalaiset valionarvonsäännöt sekä koe- että näyttelypuolella. Valionarvosäännöt ovat voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020.
Uppdaterad
Championatbestämmelser i Finland
Dokumentet innehåller regler för att uppnå finskt championat såväl i prov som på utställningar. Championatbestämmelserna gäller för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
Uppdaterad
Finnish Champion Title Regulations 2020
Regulations for Finnish show and working champion titles. Valid from 1.1.2020 to 31.12.2020.
Uppdaterad

För utställare

Downloadable file
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
Dessa regler har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Nord-näyttelyiden ohjeet
Nämä ohjeet on tehty PKU:ssa yhteistyössä ja ovat voimassa 12.12.2016 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
Dessa regler har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad

För utställningsarrangörer

Downloadable file
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Uppdaterad

Junior Handling

Downloadable file
Kompletterande direktiv till reglerna för junior handling-tävlingar
Dessa direktiv kompletterar reglerna för junior handling-tävlingar. Direktiven innehåller anvisningar för såväl tävlande, tävlingsarrangörer som domare. Gäller från och med 1.1.2020.
Uppdaterad 28.10.2019
JH-sääntöjä täydentävät ohjeet
Tämä ohje täydentää junior handler sääntöjä. Se antaa ohjeita niin harrastajille, kilpailun järjestäjille, kuin tuomareillekin.
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Uppdaterad
Kompletterande direktiv till reglerna för junior handling-tävlingar
Dessa direktiv kompletterar reglerna för junior handling-tävlingar. Direktiven innehåller anvisningar för såväl tävlande, tävlingsarrangörer som domare. Gäller från och med 1.1.2020.
Uppdaterad

Utställningar

Downloadable file
Direktiv om ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv om hur överklagande om bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning görs.
Uppdaterad 23.7.2019
Ohje Kennelliiton muutoksenhakumenettelystä
Toimintaohje kokeen, kilpailun, luonnetestin tai näyttelyn tuomaroinnista tehtävän virallisen valituksen tekemistä varten.
Uppdaterad
Ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv om hur överklagande om bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning görs.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för exteriördomare och domarelever om tolkningen av bestämmelserna om jäv
Tolkningen om jäv gäller för separata utställningar, som arrangeras på samma ställe på varandra följande dagar. I direktiven redogörs för i hurudana situationer en exteriördomare eller en domarelev är jävig att delta i hundutställningen med en hund hen äger.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton ulkomuototuomarien ja harjoitusarvostelijoiden jääviyssääntötulkintaohje
Jääviyssääntötulkinta koskee samassa paikassa peräkkäisenä päivänä järjestettyjä erillisiä näyttelyitä. Ohjeessa kerrotaan, missä tilanteissa ulkomuototuomari tai harjoitusarvostelija on jäävi osallistumaan koiranäyttelyyn omistamallaan koirallaan.
Uppdaterad
Direktiv för exteriördomare och domarelever om tolkningen av bestämmelserna om jäv
Tolkningen om jäv gäller för separata utställningar, som arrangeras på samma ställe på varandra följande dagar. I direktiven redogörs för i hurudana situationer en exteriördomare eller en domarelev är jävig att delta i hundutställningen med en hund hen äger.
Uppdaterad

Utställningar

Downloadable file
Direktiv om auktorisering av ringfunktionärer
I direktiven redogörs för de krav som ställs för att bli en auktoriserad ringfunktionär. Direktiven gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad 28.11.2019
Kehätoimitsijoiden pätevöitymisohje
Ohjeessa kerrotaan, mitä edellytyksiä kehätoimitsijaksi pätevöitymiselle on. Ohje on voimassa 1.1.2014 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om auktorisering av ringfunktionärer
I direktiven redogörs för de krav som ställs för att bli en auktoriserad ringfunktionär. Direktiven gäller från 1.1.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 13.11.2019
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet
Nämä ohjeet täydentävät koiranäyttelysääntöjä. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna och direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Uppdaterad 1.1.2019
Koiranäyttelysäännöt
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston hyväksymät koirannäyttelysäännöt.
Säännöt ovat voimassa 1.1.2017-31.12.2021 välisen ajan.
Uppdaterad
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Uppdaterad
Dog Show Regulations 2017
This document contains rules for dog shows and is approved by the Finnish Kennel Club’s Council. Valid from 1.1.2017 to 31.12.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad 5.6.2019
Yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Dokumentissa kerrotaan, millä perusteilla näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa toimivat toimi- ja luottamushenkilöt ovat tehtävään jääviä. ääntö on voimassa 1.1.2008 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad 30.5.2018
Listaus FCI:n käyttökoiraroduista (näyttelysäännön liite 3)
Dokumentti sisältää luettelon niistä roduista, jotka FCI on listannut käyttökoiraroduiksi.
Uppdaterad
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad
Downloadable file
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
Dessa regler har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Nord-näyttelyiden ohjeet
Nämä ohjeet on tehty PKU:ssa yhteistyössä ja ovat voimassa 12.12.2016 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
Dessa regler har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad
« ... 1 2 ... »