Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta i finska hundevenemang underställda Finska Kennelklubben. Situationen utvärderas på nytt vecka 38. Orsaken till förbudet är en allvarlig sjukdomsepidemi som drabbat hundar i Norge.

Norsk Kennel Klub har meddelat 9.9.2019 att på grund av en allvarlig sjukdomsepidemi som drabbat hundar i Norge har prov, tävlingar och hundutställningar i Norge ställts in fram tills 16.9.2019, varefter situationen utvärderas på nytt. Norsk Kennel Klub står i tät dialog med landets veterinärmyndighet och situationen utreds.

Hundar som drabbats har lidit av blodig diarré, i några fall kräkningar och hundarnas allmäntillstånd har försämrats snabbt.

Finska Kennelklubben följer upp situationen och meddelar genast när ny information fås. Också Svenska Kennelklubben och Dansk Kennel Klub har beslutat att fortsätta prov-, tävlings- och utställningsförbudet för hundar boende i Norge.

Livsmedelsverket svarar för tillsynen över hundars hälsa och välbefinnande i Finland. Livsmedelsverket har fått anmälningar om enskilda fall av blodig diarré hos hundar i Finland, men inte i motsvarande anhopningar som i Norge. Enligt Livsmedelsverket är det fråga om en sjukdom som är känd runtom i världen. De fall som påträffats i Finland smittar inte från en hund till en annan. Sjukdomsläget hos hundar i Finland är god.

Information om situationen uppdateras på Norsk Kennel Klubs webbplats samt på Finska Kennelklubbens webbplats.
 

För mera information

Harri Lehkonen, ordförande för Finska Kennelklubbens styrelse
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 329 2188

Nyheten har uppdaterats 11.9.2019 med information om förlängd tävlingsförbud även i Danmark samt Livsmedelsverkets information om sjukdomsläget i Finland.