Avvikelsen gäller följande telefontjänster:

  • Kennelklubbens växel
  • Registrering
  • Medlemsärenden
  • Rådgivning
  • Hälsoundersökningar