Disciplinnämnden behandlar disciplinära ärenden och ärenden gällande regelbrott som styrelsen anmäler till nämnden. För behandling av ärenden tillsätter fullmäktige disciplinnämnden för tre år åt gången. Nämnden består av ordförande och sex ledamöter.

Disciplinnämndens ledamöter åren 2018–2020

ordförande Heikki Vihanta, jur. kand., vicehäradshövding
Eeva Ahola, jur. mag., vicehäradshövding
Martti Mannersuo
Leena Parviainen
Johanna Peltokangas, jur. mah., vicehäradshövding
Lauri Rostedt
Marjukka Silolahti, jur. dr., vicehäradshövding

Anmälningar som disciplinnämnden tar emot kan gälla till exempel uppfödarnas verksamhet i samband med registrering och överlåtelse av hundar, men även bland annat utställningar, prov och tävlingar, domare och djurskyddsbrott eller -förbrytelser behandlas av disciplinnämnden.

Åren 1990–2016 behandlade nämnden totalt 487 fall, för vilka det utfärdades totalt 531 påföljder. Under ett år behandlades i genomsnitt 18,7 ärenden. De flesta (261) fallen gällde brott mot registreringsanvisningarna, utställnings-, prov- och tävlingsanvisningarna (81), 74 gällde djurskyddsförbrytelser och 61 standardavtalsbrott. År 2016 bröt man mest mot hundägarens och innehavarens grundregel, för vilka utfärdades 24 påföljder. Av de ärenden som behandlades år 2016 i nämnden gällde de flesta försäljning av oregistrerade hundar.