Ny instruktion för ärftliga ögonsjukdomar träder i kraft 2018

Kennelklubbens styrelse godkände på sitt möte 24.11.2017 en ny instruktion för ärftliga ögonsjukdomar som träder i kraft 1.1.2018.

Instruktionen har uppdaterats i enlighet med ECVO:s (European College of Veterinary Ophthalmologists) riktlinjer. ECVO har uppmjukat sina riktlinjer något men utgångspunkterna i instruktionen har inte ändrats, berättar Päivi Rantasalo, föredragande för Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté.

Ett krav gällande gonioskopiundersökningar som ingår i ECVO:s riktlinjer har tillsatts i Kennelklubbens instruktion. I praktiken har kravet i fråga emellertid följts även hittills efter ett beslut fattat av arbetsgruppen för ögonsjukdomar: ett gonioskopiundersökningsresultat registreras som officiellt endast om det för hunden samtidigt har utförts en officiell granskning av de övriga delarna i ögat.

Besvärsförfarandet har uppdaterats i Kennelklubbens instruktion till att motsvara ECVO:s ändrade riktlinjer. Diagnosen för en hund som konstaterats sjuk kan fortfarande hävas endast efter beslut av ögonpanelen. Som ändring till Kennelklubbens nuvarande instruktion kan diagnosen suspekt korrigeras till frisk antingen genom panelundersökning eller genom att ögonveterinären efter minst ett år konstaterar hunden med diagnosen suspekt vara frisk för respektive sjukdoms del. Rantasalo påminner att det emellertid inte är möjligt att korrigera diagnoser för sjukdomar som blivit symptomfria hos hunden tack vare behandling.

– Förutsättningen för hävning av diagnosen suspekt var att veterinären som gett diagnosen granskar hunden efter minst två år, eller att den veterinär som gett diagnosen samt någon annan veterinär granskar hunden efter minst ett år och att respektive sjukdom inte längre konstateras i dessa utlåtanden, säger Rantasalo. Ändringen är alltså en uppmjukning av nuvarande praxis.

Sjukdomar som kan behandlas så att de blir symptomfria kan bland annat vara problem som orsakas av överlopps ögonfransar och hår samt rullade ögonlockar och keratit. Med andra ord kan dessa resultat inte hävas. Denna praxis har tillämpats redan tidigare.

Kennelklubben kan inte ännu ta hand om hävandet av suspekt-resultat med sina datasystem. Rättelser av dessa resultat syns i avelsdatasystemet genast då behövliga ändringar har gjorts till systemet.

Den uppdaterade instruktionen finns på Kennelklubbens webbplats på finska, längst ner på sidan. Den svenskspråkiga instruktionen publiceras så fort översättningen färdigställs.

ECVO har förnyat klassificeringen av ändringar som konstaterats med gonioskopiundersökning. Kennelklubben börjar registrera resultat i enlighet med det nya klassificeringsschemat. Läs mera här (på finska)