Bildbank

Klicka för större bild. Bilder: Nikita Tikka.

Styrelseordförande Helena Suni

Fullmäktigeordförande Eeva Anttinen

Verksamhetsledare Markku Mähönen

Styrelseledamot, FCI Fédération Cynoloque Internationale, Kari Järvinen