Telefon

Växel, kl 11-17 (09) 887 300
Fax (09) 8873 0331
Rådgivning
kl. 11-17
(09) 8873 0333
   
Registrering
kl. 11-17
(09) 8873 0277
fax (09) 8873 0310
rekisterointiatkennelliitto.fi
Hälsoundersökningar,
kl. 11-17
(09) 8873 0341
fax (09) 859 7825
Uppfödning
Uppfödning, fodervärdsaffärer, hundköpe
kasvattajatmkatkennelliitto.fi
Avel,
kl. 9-15
Avelstrategi, PEVISA, undantagar, BLUP-index, hundarnas välmående och beteende
(09) 8873 0342 jalostuspostiatkennelliitto.fi
Obs! Uppfödning, fodervärdsaffärer, hundköpe: kasvattajatmkatkennelliitto.fi