Byrå

Kamrersvägen 8, 02770 Esbo, (09) 887 300

Verksamhetsledare Markku Mähönen (09) 887 300
Vice verksamhetsledare Riitta Niemelä (09) 8873 0281
Jurist Raisa Kiesi (09) 8873 0215
Förbundssekreterare Maarit Nordström (FI, EN) (09) 8873 0216

Kommunikation och marknadsföring

Kommunikationschef Liisa Suoninen 050 320 3897
(09) 8873 0292
Kommunikationsspecialist Marianna Laitinen (FI, EN) (09) 8873 0296
Kommunikationsplanerare Muusa Kostilainen (FI, EN) (09) 8873 0293

Avel och hälsa

Veterinär Liisa Lilja-Maula  
Genetiskt sakkunnig
Avelstrategi, HD- och ED-index
Katariina Mäki (FI, EN) (09) 8873 0228
Avelskonsulent
PEVISA, rasspecifika avelstrategier, Avelsvetenskapliga kommitténs sekreterare
Päivi Rantasalo (FI, SV, EN) (09) 8873 0229
Koordinator för distriktsutbildare, Hälsovårdsprogrammet för hundar, Vuolasvirta-pris Eva Bensky (FI, SV, EN) (09) 8873 0235
Uppfödarekommitténs föredragande och sekreterare, DNA-ärenden Johanna Kuru (FI, EN) (09) 8873 0294
Kontaktperson för veterinärer Evi Helin (FI, EN) (09) 8873 0253

Internationella kontakter och evenemang

Internationella kontakter Sampo Miettinen (FI, SV, EN) (09) 8873 0226
  Laura Lehdistö (09) 8873 0248
Utbildningssekreterare Jonna Päivike (09) 8873 0233
Samarbetskoordinator Kirsi Salmijärvi (09) 8873 0237

Hundutställningar

Utställningssekreterare Maarika Wallenius (FI, EN, SV)
Jarmo Vuorinen
(09) 8873 0344
kl. 9-15
Utställnings- och domarkommitténs sekreterare
Exteriördomarutbildning, utställningsinstruktörer, rasstandarder
Paula Rekiranta (09) 8873 0219

Prov och tävlingar

Prov och tävlingssekreterare
Prov, Int.-prov, domarbekräftelser
Kaisa Åkerman (09) 8873 0286
kl 9-15

Ekonomiavdelningen

Ekonomi- och förvaltningschef Unka Sarsila-Etelämäki (09) 8873 0222
Ekonomi Eija Antila (09) 8873 0211
  Kirsi Suomalainen (09) 8873 0212
  Lea Jokinen (09) 8873 0210

 

Personalchef Ritva Herrala (09) 8873 0288

E-mail: förnamn.efternamnatkennelliitto.fi.