Till vad behövs intyget?

Intyget används för att bevisa att ett fel, som eventuellt påverkar hundens bedömning, inte är en medfödd egenskap utan har uppstått till följd av ett olycksfall eller en sjukdom. Situationer där blanketten används är t.ex. vid tandförluster som orsakats av olyckshändelser samt när man behöver ett intyg om normala testiklar för en hanhund som har kastrerats pga. en sjukdom. Blanketten är inte avsedd att användas som ett allmänt hälsointyg om ingenting onormalt kommer fram under undersökningen.

OBS! Kastrerade hanhundar kan inte delta i hundutställningar fr.o.m. 1.1.2017, även om respektive hund hade ett av Kennelklubben bekräftat veterinärintyg avseende kastrering. En hanhund som har onormala testiklar tilldelas alltid kvalitetspriset diskvalificerad, oavsett om den har ett av Kennelklubben bekräftat veterinärintyg eller inte.

Hur skaffar jag ett intyg för min hund?

Veterinären beställer blanketten från Showlink. Blanketten består av tre självkopierande sidor. Efter genomförd undersökning skickar veterinären blankettens två översta sidor och eventuella röntgenbilder till Kennelklubben per post. Veterinären behåller den nedersta sidan.

Defekten eller sjukdomen bekräftas av Kennelklubben från fall till fall och beslutet antecknas på blanketten. Beslutet meddelas genom att den översta sidan skickas per post tillbaka till hundägaren. Denna sida (eller en kopia av den) fungerar i fortsättningen som ett intyg. Sidan ges t.ex. på hundutställningar till ringsekreteraren innan bedömningen av hundens klass börjar. Handläggningstiden är ca en månad. Kennelklubben tar ut en avgift för handläggningen av intyget, se prislista.

Ytterligare anvisningar för veterinärer

Hundens id-märkning granskas i samband med undersökningen och uppgift om detta antecknas på blanketten. Felet eller sjukdomen antecknas på blanketten, klart och entydigt. Veterinären kan inte underteckna intyget på någon annans vägnar. Det är viktigt att alla kliniska fynd beskrivs tillräckligt noggrant.

I eventuella röntgenbilder markeras hundens registernummer, röntgendatum samt vid behov sidomarkering. En röntgenbild ska tas t.ex. av en tand som saknas, om det inte är veterinären själv som dragit ut tanden. Nödvändiga röntgenbilder ska också bifogas till utlåtanden som ges om skador i skelettet eller svansen.

Vissa ärftliga defekter eller sjukdomar kan förutsätta ytterligare undersökningar. Vid oklara fall lönar det sig för veterinären att kontakta Kennelklubben.

Vid kirurgiska ingrepp ska hundens tillstånd före och efter operationen antecknas. T.ex. vid kastrering av hanhund ska testikelstatus före operation samt motivering för kastrering antecknas på blanketten. Endast hanhundar som har kastrerats på grund av en skada eller sjukdom kan delta i de provformer där intyg över normala testiklar fordras.