Hunduppfödning idag -kursen

Foto: 
Hannu Huttu

Finska Kennelklubben lanserade år 2015 en ny Hunduppfödning idag -kurs, som baserar sig på Kennelklubbens avelsstrategi. På kursen kan uppfödarna uppdatera sin kunskap gällande aktuell information inom avel och uppfödning.

Finskspråkig kurs
Ordnas i Åbo 23.-24.4.2016
Tilläggsinformation på kursens finska sida

Kennelklubben vill erbjuda uppfödarna ett forum där erfarenheter och kunskap kan utbytas med andra uppfödare och där frågor kan ställas till experter inom olika delområden. Kurserna ordnas i samarbete med Suomen Koirankasvattajat ry (SuKoKa). Kurser ordnas årligen runtom i Finland men främst på finska.

Föregående svenskspråkiga kurs ordnades 2016 på Åland i Mariehamn. Tilläggsinformation hittar du längre ner.

Programmet  i Mariehamn

9 Morgonkaffe

Vilka resurser krävs för hunduppfödning

Det krävs en mängd olika resurser för att föda upp hundar. Förutom ekonomiska resurser krävs det utrymmen, tid och mental kapacitet.

Kennelklubbens reglemente från uppfödarens synvinkel

Kennelklubben har ett brett reglemente, men vilka gäller uppfödning? Uppfödarförbindelsen, Grundreglerna för hundägare och -innehavare, Kennelnamnsbestämmelserna samt Registreringbestämmelserna är speciellt viktiga för uppfödare.

Det hände ett misstag – vad skall jag göra?

Det kan hända et misstag åt vem som helst, vilket oftast beror på okunnighet, glömska eller oförstånd. Kennelklubben har många bestämmelser och instruktioner vars ändamål är att försäkra hundarnas välmående. På föreläsningen behandlas de vanligaste förseelserna som uppfödare gör och hur dessa borde skötas enligt bestämmelserna samt hur man kan undvika misstag.

12-13 Lunch

En erfaren uppfödares anförande

Erfarenheter och tankar av en erfaren uppfödare och allmän diskussion kring dessa.

Hur ger jag mina valpar de bästa möjliga chanserna i livet?

Valpens utveckling och de största misstagen i socialiseringen. En egen familj åt valpen, hur väljer jag köparna och vem av dem får vilken valp?

15 Eftermiddagskaffe

Hurdana instruktioner gällande valpskötsel lönar det sig att ge åt köparna?

Många specialklubbar och rasklubbar har egna valpinstruktioner. Räcker de? Hur skall jag göra egna?

Kenneklubbens förnyade kontrakt

Kennelklubben förnyar sina kontrakt i början av året. På föreläsningen behandlas de största förändringarna i kontraktens innehåll. Därefter blir det diskussion kring hur och när de olika kontrakten skall användas.

Hur kan jag utnyttja Kennelklubbens kennelkonsultering?

Kennelkonsultverksamhetens avsikt är att erbjuda uppfödare ett pålitligt och opartiskt håll som man kan rådfråga. Om en kennelkonsult eller Kennelklubben får anmälan om ett ställe, där det misstänks att allt inte är i sin ordning, gör kennelkonsulterna besök även på basen av dessa anmälningar. På föreläsningen gås det igenom vad som händer på ett kennelkonsultbesök och hur uppfödaren kan utnyttja kennelkonsultbesöken.

Föreläsare

- Tuula Karvonen, kennelkonsult och uppfödare

- Thea-Lena Wiedebaum, uppfödare: kennel Jet-Set’s, distriktsskolare, SuKoKa:s representant

- Eva Bensky, uppfödare, föredragande och sekreterare för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté, projektansvarig för Kennelklubbens temaår 2015

Anmälningsinformation

Kursens pris

Kursen kostar 45€. Priset innehåller morgonkaffe, lunch samt eftermiddagskaffe. Dessutom får deltagarna Uppfödarens handbok.

Kursmaterialet

Deltagarna får en länk till det elektroniska kursmateralet ca en vecka innan kursen. Det lönar sig att ladda ner materialet på egen dator eftersom det inte delas ut på kursplatesen. Deltagarna kan skicka frågor till föreläsarna på förhand.

Tilläggsinformation ges av Eva Bensky, 09 8873 0235, eva.benskyatkennelliitto.fi