Temaåret 2015: Ansvarsfull hunduppfödning

År 2015 vill Finska Kennelklubben lyfta fram hunduppfödarna. Årets tema är ”Bra liv med hundar – ansvarsfull hunduppfödning”. Kvalitativ hunduppfödning och finska hundar är kända både i hemlandet och utanför landets gränser. Det har arbetats länge för hundarnas bästa. Som resultat har vi en framgångsberättelse, eftersom hunduppfödarna i Finland värnar om hundarnas hälsa och välmående.

Kursernas tidtabell 2016
5.3.2016 Mariehamn (kursen hålls på svenska)
23-24.4.2016 Åbo (kursen hålls på finska)

Hunduppfödning idag -kurserna

Kennelklubben lanserar år 2015 en ny Hunduppfödning idag -kurs, som baserar sig på Kennelklubbens avelsstrategi. På kursen kan uppfödarna uppdatera sin kunskap gällande aktuell information inom avel och uppfödning. Kennelklubben vill erbjuda uppfödarna ett forum där erfarenheter och kunskap kan utbytas med andra uppfödare och där frågor kan ställas till experter inom olika delområden. Kurserna ordnas i samarbete med Suomen Koirankasvattajat ry (SuKoKa). I fortsättningen ordnas kurserna årligen runtom i Finland.

Tilläggsinformation om kurserna hittar du här.

Vad är ansvarsfull hunduppfödning?

Ansvarsfull hunduppfödning är en av Finska Kennelklubbens hörnstenar. En ansvarsfull hunduppfödare agerar enligt följande principer:

 • Uppfödaren använder till avel endast friska hundar
 • Uppfödaren använder till avel endast hundar med bra lynne
 • Uppfödaren använder till avel hundar som är rasenliga både till exterören och bruksanlagen
 • Uppfödaren ger sina hundar till en annan uppfödare till avel endast då ovannämnda principer uppfylls av båda hundarna
 • Uppfödaren sköter om valparnas och moderns välmående
 • Uppfödaren sköter om sina hundar på ett sätt som inte orsakar skada för omgivningen
 • Uppfödaren vänjer valparna till att bli handlade och socialiserar dem innan de överlåts
 • Uppfödaren säljer valparna endast till lämpliga hem/personer
 • Uppfödaren gör skriftliga kontrakt om alla hundar
 • Uppfödaren registrerar alla valpar och överlåter registreringsbevisen till valpköparna utan dröjsmål
 • Uppfödaren instruerar och ger råd till sina uppfödningars ägare under hundarnas hela livstid
 • Uppfödaren berättar öppet om sina hundars hälsotillstånd
 • Uppfödaren skriver under Uppfödarförbindelsen och förbinder sig att följa i den definierade principer för ansvarsfull uppföning

Hur hjälper Kennelklubben uppfödare att förverkliga ansvarsfull uppfödning?

Kennelklubben erbjuder bl.a. följande service och nyttigheter åt uppfödare för ansvarsfull uppfödning:

 • Hundregistret: Finlands enda officiella register som berättigar rashundar att delta i officiell tävlingsverksamhet både i hemlandet och utomlands
 • Avelsdatasystem: offentligt datasystem för hälso-, prov- och andra resultat, i vilken uppfödaren kan kolla upp resultat i hundarnas släkter
 • Omakoira-tjänsten: en elektronisk tjänst där uppfödare kan upprätthålla sina egna och sina hundars uppgifter samt sköta valpkullens registrering snabbt och enkelt
 • Valplista: En valplista på Kennelklubbens hemsidor där uppfödare kan annonsera sina registrerade och till salu varande valpar
 • Avtalsblanketter: i avtalen har båda parternas rättigheter uppmärksammats
 • Olika kurser och skolningar: Kennelklubben och kenneldistrikten ordnar årligen otaliga evenemang, så som uppfödarens grund- och fortsättningskurser, Hunduppfödning idag -kurser, KoiraExpo och avelsrådgivardagar
 • Utställningar, prov och tävlingar: i evenemangen kan man testa och jämföra hundarnas egenskaper och välja de bästa till avel
 • Kennelkonsultverksamhet: uppfödarna kan be om råd från ett pålitligt och opartiskt håll
 • Kennelklubbens behöriga ID-märkare: mikrochipar eller tatuerar valpar på hembesök
 • Koiramme – Våra Hundar -tidningen: mångsidiga artiklar om uppfödning, hundhållning och livet med hundar
 • Hundägarens grundkurs (än så länge endast på finska): en åt valköparna rekommenderbar kurs, vars material det lönar sig att bekanta sig med redan innan valpen flyttar till det nya hemmet

Uppfödartemat i årets evenemang

7-8.2. KoiraExpo 2015 Vanda
14-15.3. Hunduppfödning idag -kursen (kursen hålls på finska) Uleåborg
24.4. Hundens dag  
30.5. Fullmäktige seminariet Hanaholmen, Esbo
sommaren 2015 Kennelklubbens avdelning deltar i olika evenemang  
19-20.9. Hunduppfödning idag -kursen (kursen hålls på finska) Riihimäki
14-15.11. Hunduppfödning idag -kursen (kursen hålls på svenska) Åbo
28.11. Fullmäktige seminariet Hanaholmen, Esbo
5-6.12. Koira2015 Helsingfors, mässcentret

Uppfödartemat syns i Koiramme – Våra Hundar -tidningen hela året.

Lotteri

Kennelklubben lottar ut pris varje månad bland de uppfödare som både skrivit under uppfödarförbindelsen och registrerat valpkullar under de senaste fem åren. Man behöver inte delta i lottningen skilt. Vinnaren kontaktas personligen och en lista på alla vinnare publiceras på Finska Kennelklubbens hemsida.

Jaana Pelander, kennel Bemu's

Vinnaren i januari är Jaana Pelander, kennel Bemu's

Marko Tuominiemi, kennel Bullsour

Vinnaren i mars är Marko Tuominiemi, kennel Bullsour

Vinnaren i april är Soile Karttunen, kennel Taikaviitan

Sari Kaivosoja, kennel Dream Silk

Vinnaren i maj är Sari Kaivosoja, kennel Dream Silk

Vinnaren i juni är Juha Manninen, kennel Mannikarin

Vinnaren i juli är Johanna Lumme, kennel Myrock's

Vinnaren i augusti är Pirjo Koivisto, kennel Snowjack

Riitta-Maija Liikanen, kennel Meripihkan

Vinnaren i september är Riitta-Maija Liikanen, kennel Meripihkan

Laura Ahlström, kennel Peggydoll's

Vinnaren i oktober är Laura Ahlström, kennel Peggydoll's

Vinnaren i november är Erna Helenius, kennel Raasillan

Vinnaren i december är Petri Eklund, kennel Elentarion