Temaår

År 2014 fyllde Finska Kennelklubben 125 år. Temat för jubileumsåret var ”Ett gott liv med hunden”. Efter det har varje år haft ett eget tema. Teman lyfter fram olika delområden i Kennelklubbens verksamhet.