Prislista

Medlemsavgifter 2018

Personmedlem:  
Våra Hundar i basversion
Jakthundsutgåvan MetsästysKoiramme
Våra Hundar och jakthundsbilagan
40,00 €
40,00 €
55,00 €
   
Ungdomsmedlem (under 18 år):  
Våra Hundar i basversion
Jakthundsutgåvan MetsästysKoiramme
Våra Hundar och jakthundsbilagan
24,00 €
24,00 €
39,00 €
   
Familjemedlem (ingen tidskrift) 21,00 €

Registreringsavgifter 2018

Avgiftsklass 1
Registreringsavgift för avkomma till hundar som ingår i ett av Kennelklubben godkänt register, när registreringen företas av en person som har kennelnamn, som har undertecknat uppfödarförbindelsen och som är medlem i
Kennelklubben samt rasföreningen för respektive ras.
40,00 € / hund
Avgiftsklass 2
Registreringsavgift för hundar vars uppfödare inte uppfyller alla villkor för avgiftsklass 1.
70,00 € / hund
För registrering debiteras en avgift i enlighet med avgiftsklasser som godkänts av Kennelklubbens fullmäktige. Om valparna har fyllt 4 månader då valpkullsanmälan anländer till Kennelklubben debiteras respektive avgiftsklass dubbelt. Det krävs tillstånd för registrering av över 4 månader gamla valpar, och uppfödaren bör ansöka om tillståndet separat fall för fall.  
För kullar vilkas registrering företas via Omakoira-medlemstjänsten (omakoira.kennelliitto.fi) fram till godkännandet ges 5 € rabatt per hund, oavsett avgiftsklass.  
Om en del av uppgifterna om en valpkull inges i form av bilagd fil, är det för handläggningens vidkommande fråga om en registerinföring av samma slag som om kullen registreras på papper.

Typiska bilagda filer är:
- ID-märkningar
- överlåtelse av avelsrätt
- tilläggsuppgifter om utländsk hanhund, t.ex. stamtavla,
   hälsoutlåtanden, testikelintyg, titlar
- DNA-utlåtanden

 
Registreringsavgift – rasintagning och importerade hundar 70,00 €
   
Jfr även Registreringsbestämmelser punkt 12, Avgifter (pdf)  
På räkningar som faktureras av Kennelklubben är avgifterna numrerade enligt följande:

 

1 = Registrering av valpkull - Avgiftsklass 1 / Omakoira 35,00 €
2 = Registrering av valpkull - Avgiftsklass 1 40,00 €
3 = Registrering av valpkull - Avgiftsklass 2 / Omakoira 65,00 €
4 = Registrering av valpkull - Avgiftsklass 2 70,00 €
7 = Registreringsavgift – importerad hund 70,00 €
8 = Registreringsavgift – intagning i rasen 70,00 €
Utöver registreringsavgiften debiteras en handläggningsavgift, fem euro i alla avgiftsklasser.   5,00 €

 

För följande dokument debiteras en expeditionsavgift på 3,60 €. Prisändringarna gäller sedan 1.7.2013.  
Hund i FIX-registret  
FIX-intyg, för Kennelklubbens medlemmar 22,00 €
FIX-intyg för icke-medlemmar 28,00 €

Undersökningar

Elektronisk remiss till sådana officiella hälsoundersökningar för vilka Kennelklubben inte tar ut en separat avgift för utlåtandet  

Förhandsbeställd:

Medlemmar (via Omakoira-medlmestjänsten)
Icke-medlemmar (länk till beställningen)

 

2,40 €
5,20 €

Ifylld vid veterinärkliniken:

Medlemmar
Icke-medlemmar

 

5,20 €
9,80 €

Utlåtande om höftled 21,00 €
Utlåtande om armbågsled 21,00 €
Utlåtande om både höft- och armbågsled 42,00 €
Utlåtande om mellanform av höft-korskota (LTV) och spondylos (SP) 35,00 €
Utlåtande om missbildade kotor (VA) eller förkalkning av kotmellanskivor (IDD). I detta utlåtande ingår utlåtande om mellanform av höft-korskota (LTV) och/eller spondylos (SP). 50,00 €
Syringomyeliutlåtande 60,00 
Veterinärintyg (för utställningar: skador på tänder, svans och liknande) 25,00 €
Kopia (med skanner) av en röntgenbild 50,00 €
   
Besvärsavgifter för ändringssökande av röntgenutlåtande:  
Höft- eller armbågsled 4 x 21,00 €
Höft- och armbågsled 4 x 42,00 €
Spondylos, av bilder tagna före 1.6.2013 2 x 35,00 €
Utlåtande om mellanform av höft-korskota (LTV) och spondylos (SP). 2 x 35,00 €
Utlåtande om missbildade kotor (VA) eller förkalkning av kotmellanskivor (IDD). I detta utlåtande ingår utlåtande om mellanform av höft-korskota (LTV) och/eller spondylos (SP).. Bilder tagna 1.6.2013 och senare 2 x 50,00 €
Syringomyeli 2 x 60,00 €
Ögonpanel, handläggningsavgift 42,00 €
Knäpanel, handläggninsavgift 42,00 €

Övriga avgifter

För följande dokument tas även ut en handläggningsavgift på 3,60 €. Ändringar i prislistan gäller från 1.7.2013.  
Kennelnamn 200,00 € 
Ändring av kennelnamnets innehavare 100,00 € 
Avskrift av kennelnamnsintyg 25,00 € 
Ägarbyte 7,00 € 
Avskrift av ägarintyg 7,00 € 
Avskrift av registreringsbevis 32,00 € 
Championatdiplom 25,00 € 
Uppskattning av försäkringsvärde
Medlemmar får genom Omakoira (omakoira.kennelliitto.fi) en gratis uppskattning av försäkringsvärdet för alla sina hundar.
40,00 €
Working Class Certificate  10,00 €
Export Pedigree 35,00 €
Överföringsavgift (ER/EJ > FI) 40,00 €