Medlemsförening

Kennelklubbens medlemsföreningar ska årligen sända in en verksamhetsanmälan till sitt kenneldistrikt senast den 31 mars.

Föreningens uppgifter uppdateras enkelt via Omakoira-tjänsten

Medlemsföreningar kan uppdatera kontaktuppgifter för och förtroendeuppdrag i den egna föreningen elektroniskt via Kennelklubbens Omakoira-tjänst. Det lönar sig att uppdatera kontaktuppgifterna och förtroendeuppdragen genast då dessa ändras. Dessutom kan föreningarna anmäla medlemsantalet för föregående år i Omakoira. Om det inte är möjligt att använda tjänsten kan verksamhetsanmälan också göras med blanketten nedan.

Läs mera om Omakoira

Tilläggsuppgifter: 

Telefonnummer (09) 8873 0244, jasenasiatatkennelliitto.fi

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut