Avelsdatasystem – en enastående databas om hundar

Foto: 
Jukka Pätynen

Kennelklubbens avelsdatasystem innehåller hälso-, prov- och utställningsresultat för alla i Finland registrerade hundar. Systemet är öppet för genomläsning av vem som helst, en unik informationsmassa där det också är möjligt att företa sökningar med många slags sökkriterier.

Årliga införingar av data
60 000 - 80 000 resultat av hälsoundersökningar
200 000 resultat av prov, tävlingar eller mentaltest
200 000 utställningsresultat

I avelsdatasystem hittas hälso- och avelsuppgifter både om enskilda hundar och om hela raser.

På sidan som gäller en specifik hund ges uppgifter om dess stamtavla, inavelsgrad, hälso-, utställnings- och provresultat, avelsindex samt uppgifter om hundens syskon och eventuella avkomma. Du kan jämföra hur inavelsgraden förändras beroende på hur många generationer som tas med. För hundar som redan har dött anges dödsdatum och dödsorsak, förutsatt att deras ägare har sänt in dessa uppgifter till avelsdatasystemet.

På sidan för en individuell hund visas också dess avkomma och resultaten av de officiella hälsoundersökningarna av denna avkomma. Med inställningarna kan du själv bestämma vilka uppgifter som visas om hundarna, ras för ras, på listor och stamtavlor. Inställningarna finns på länkarna längs övre kanten: Rasspecifika: Inställningar

Rasspecifik statistik om hälsa, lynne och prov

I statistiken för rasen ges uppgifter om rasens hälsa, avel och resultat. Du kan ta fram årlig statistik för önskad tidsintervall, från år 1988 framåt, så du kan t.ex. granska om det i aveln har gjorts framsteg, m.a.o. om andelen friska hundar har ökat under årens lopp.

Hälsostatistiken omfattar alla officiella undersökningsresultat för en ras och dödsorsaker. Statistiken över avelsdata ger dig de årliga mängderna registreringar, valpkullarnas storlek, mängden hanhundar och tikar med genomsnittlig ålder, samt populationens bas årsvis och generationsvis, med tal som anger ärftlig variation. Avelsstatistiken ger också uppgifter om de mest populära  avelshundarna, med mängden avkomma och uppgifter. Du kan t.ex. söka fram hur många procent av en hunds avkomma som blivit undersökt och du kan se hur stor andel av den undersökta avkomman som varit frisk.

Resultatstatistiken anger resultaten i mentaltest, mentalbeskrivning MH, olika hundprov och agility.

Utöver den färdigt sammanställda statistiken kan du göra vidare sökning, med inställning av specifika kriterier som hundarnas födelsedatum, kön, antal efterkommande, hälso- och provresultat samt avelsindex.

Avelsdatasystemet är unikt i internationella sammanhang

Kennelklubbens avelsdatasystem är unikt även internationellt på grund av dess öppenhet och omfattning. Också i andra nordiska länder finns hunduppgifterna i stora databaser, men bara i Sverige och i Finland är databaserna öppna, så att vem som helst kan läsa dem. I Kennelklubbens system har uppgifterna också sammanställts till maximalt nyttiga och åskådliga statistikgrupper, som ger massor av information om de olika rasernas ärftliga variation och hälsa.