Juniorer i Kennelklubben

Finska Kennelklubben har mångsidig verksamhet för unga medlemmar i åldern 10-17 år.  År 2013 hade Kennelklubben omkring 6 000 juniormedlemmar.

Det har redan länge bedrivits ungdomsverksamhet inom Finska Kennelklubben. Den började under senare hälften av 1970-talet, när den första juniorkommittén etablerades.

Det utåt synligaste evenemanget för juniorerna varje år är ett hundläger för unga från hela riket; varje sommar erbjuds över hundra unga, och deras hundar, möjlighet att verkligen sätta sig in i hundhobbyer under en hel vecka. Sommaren 2014 blir det för 24e gången som Kennelklubben anordnar detta läger.

Det hålls också för ungdomarna särskilda nationella mästerskapstävlingar i lydnadsprov, och hela ruljansen med uttagningstävlingar inför FM för Junior Handlers pågår varje år, med 20 deltävlingar.

Kennelklubben anordnar också egna kurser för unga hundintresserade. De består av träning under veckosluten, och sådana kurser hålls på många håll i landet. De vänder sig särskilt till juniorer som redan skaffat sig en del tävlingserfarenhet i någon gren.

Utöver Kennelklubbens juniorverksamhet på riksnivå har vart och ett av de 19 regionala kenneldistrikten en juniorsektion och en verksamhetsledare för ungdomsarbetet.

Distrikten ordnar lokalt med många slags evenemang och annan verksamhet för unga medlemmar upp till 18 år.