Verksamhetsidé, värderingar

Verksamhetsidé

Kennelklubbens verksamhet är rikstäckande. Klubbens syfte är att främja uppfödningen och bruket av renrasiga hundar samt att förbättra hundhållningen allmänt taget i Finland. Klubben är ett förenande band mellan rashundsuppfödare och -ägare, och verkar som intresseorganisation för alla som har hundar som hobby.

Värderingarna

Öppet samfund för kennelverksamhet
Vår verksamhet är öppen och demokratisk, interaktiv och internationell.

Frisk hund som passar in i samhället
Vi håller och utvecklar hundar som är rasriktiga och friska, för många slags sällskaps-, hobby- och arbetsändamål.

De inhemska arterna är en nationalskatt
Vi tryggar våra nationella hundrasers livskraft och arbetar för att öka uppskattningen av dem både inom landet och internationellt, genom att bevara och vidareutveckla deras ursprungliga egenskaper för jakt och annat.

Mångsidig kompetens om hundar
Vi tar initiativ för att motsvara de krav och förväntningar människorna och miljön ställer på hundarna.