Information om Kennelklubben

Finska Kennelklubben är det rikstäckande förbundet för hundbranschen i Finland. Kennelklubben grundades år 1889. Dess syfte är att främja aveln av renrasiga hundar och mångsidiga hundhobbyer samt att förbättra hundhållningen i Finland. Kennelklubben ger ut expertinformation och den är intresseorganisation för hundrelaterad verksamhet inom Finland och internationellt.

Finska Kennelklubben
Grundad 1889.
Rikstäckande expertorganisation för hundbranschen.
Två dotterbolag: Showlink Oy och Kustannus Oy Koiramme.
I koncernen arbetar nästan 60 personer.

Tre dotterbolag

Kennelklubben har tre dotterbolag: Showlink Oy, Kustannus Oy Koiramme och Prettybit Projects Oy.

Showlink Oy består av en enhet i Esbo centrum, vars uppgift är att tillhandahålla hundutställningstjänster och marknadsföra evenemang, samt en enhet i Leppävirta, som har hand om Kennelklubbens telefonrådgivning och registerservice.

Huvuduppgiften för förlagsaktiebolaget Kustannus Oy Koiramme är att ge ut och producera Kennelklubbens medlemspublikation Våra Hundar. Redaktionen finns i Turenki. Spridningen är över 380 000 läsare.

Anställda och omsättning

På Kennelklubbens byrå arbetar 40 personer. Kustannus Oy Koiramme har 3 och Showlink Oy 15 anställda.

Omsättningen för Kennelklubben jämte dotterbolag är ca 12 miljoner euro årligen.