Blanketter för föreningar

PEVISA-program, avel

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).

Dispensen gäller fr.o.m. 1.1.2016 högst två valpkullar/hane.