Blanketter för föreningar

PEVISA-program, avel

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).
Bestämmelserna gäller kullar som fötts från betäckningar som skett 1.1.2016 eller senare.

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).
Bestämmelserna gäller kullar som fötts från betäckningar som skett 1.1.2017 eller senare.

Dispensen gäller fr.o.m. 1.1.2016 högst två valpkullar/hane.