Avel och hälsa

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Träder i kraft 1.1.2011

Registrering
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.

I kraft fr.o.m. 1.1.2017.

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).

Villkoren gäller parningar som sker efter 1.1.2018. För vissa raser saknas ännu uppgift om programmets fortsättning. Beslut som fattas uppdateras i dokumentet början av år 2018.

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Uppdaterad 20.4.2016

Gäller från 1.1.2013. Uppdaterad 7.4.2016.

 

Dispensen gäller fr.o.m. 1.1.2016 högst två valpkullar/hane.

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Updaterad 22.2.2016.

Kennelnam

I kraft fr.o.m. 1.1.2015

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut
Avelsstrategi
PEVISA-program

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Gäller fr.o.m. 1.1.2009

Hälsa och DNA

Gäller från 1.1.2017.

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Gäller från 1.1.2017.

Gäller från 1.1.2017.

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Gäller fr.o.m. 1.1.2012

Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.

Gäller fr.o.m 1.1.2014

Information och ställningstagande från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté (NKU/VK) beträffande bruket av genetisk testning inom hundavel.

Gäller från 15.12.2016

ID-märkning
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Updaterad 7.1.2016

Övriga
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

uppdaterad 8.1.2016

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Updaterad 20.4.2016

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

I kraft fr.o.m. 1.1.2014. Uppdaterad 1.2.2017.