Kennelklubben är expert på hundar

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. är Nordens äldsta hundorganisation. Klubben grundades 1889. Också om vi ser på antalet medlemmar hör Kennelklubben till de verkligt stora hundorganisationerna i världen, med över 150 000 medlemmar. Trots benämningen klubb är Kennelklubben ett förbund, en s.k. takorganisation, för 1 800 hundägarföreningar i Finland.

Som ledande expertorgan på sitt område ger Kennelklubben ut information i frågor som gäller hundar. Klubben håller aktiva kontakter med olika intressentgrupper, håller öga med lagstiftningen och driver hundarnas intressen både nationellt och internationellt. Med sina insatser främjar Kennelklubben uppfödandet av renrasiga hundar med särskild inriktning på karaktär, hälsa, bruksegenskaper och utseende.

Tidskriften Koiramme-Våra hundar är ett informationspaket för hundvänner

Kennelklubben utger tidskriften Koiramme-Våra hundar. Det är en uppskattad specialistpublikation, Finlands största hundtidskrift med över 380 000 läsare. Den skickas till varje medlem av Kennelklubben tio gånger årligen. Det är alltså värt att bli medlem!

Koiranet – Kennelklubbens elektroniska tjänster, alla samlade under ett paraply

Koiranet är det namn som sammanfattar alla de elektroniska tjänster Kennelklubben erbjuder, allt på ett ställe. Under benämningen Koiranet hittas webbplatserna Omakoira, avelsdatasystemet, en evenemangskalender och valpförmedlingstjänsten.