Jessica Ingman börjar som HD- och ED-avläsare på Finska Kennelklubben

 |  Terveystarkastukset

Kennelklubbens avelsvetenskapliga kommitté har utsett veterinär Dipl. ECVDI Jessica Ingman som avläsare av Kennelklubbens höft- och armbågsledsbilder.

Jessica Ingman arbetar på Universitetsdjursjukhuset i Uppsala på bilddiagnostiska kliniken och har avlagt den europeiska diplomerande examen i veterinärmedicinsk bilddiagnostik, European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI). Därtill avläser Ingman höft- och armbågsledsbilder på Svenska Kennelklubben.