Understöd inte valpfabriker

Valpfabrikant är gängse benämning på en hunduppfödare som producerar stora mängder valpar i dubiösa förhållanden och billigt. Några hälsoundersökningar av hundarna företas inte, vaccinering och avmaskning företas inte heller. Det händer ofta att en valpfabriks kunder måste betala det som de sparat in på det låga valppriset många gånger om i form av veterinärarvoden.

Valparna från valpfabriker är i dålig kondition, på grund av bristande skötsel, dålig foderkvalitet samt bristen på vaccinering och maskkurer. De blir lätt svårt sjuka snart efter att köparna tagit dem till sig. Vid det laget kan valparna redan ha fått varaktiga skador så att de inte utvecklas på normalt sätt, i värsta fall drabbas de av någon smittsam sjukdom som ingen veterinär kan bota.

I valpfabrikerna hålls tikarna ofta hela tiden i bur och används som valpningsmaskiner, och de paras ofta vid varje löptid. Det är en stor påfrestning för en tik. En del av valpfabrikanterna registrerar en del av sina kullar i Kennelklubben, men genast efteråt låter de tiken betäckas på nytt för en kull som inte får registreras. För att en valpkull ska få registreras i Finska Kennelklubben måste det ha gått över tio månader sedan samma tiks föregående kull föddes, och det är också bestämt att en tik inte får ha fler än fem valpkullar under sin livstid.

Också om du tycker synd en stackars valp som växer upp i eländiga förhållanden så ska du aldrig köpa valpar av den orsaken! Också om du räddar en valp, så stödjer du samtidigt valpfabrikantens geschäft. Om alla vägrar köpa sådana valpar så blir det snart ingen marknad för valpfabrikerna.

Många valpfabriker annonserar sina valpar till försäljning på samma sätt som ansvarskännande uppfödare gör. På specialklubbarnas uppfödarlistor brukar fabrikerna inte just förekomma. Det är bäst att inte reflektera på diverse erbjudanden där det säljs oregistrerade valpar som ”fötts av misstag”, eftersom Kennelklubben bara en gång per uppfödare tillåter att en oplanerad kull tas in i registret.

Valpfabrikanterna ger ofta som förklaring till att hälsoundersökningsresultat saknas att tiken blivit betäckt av misstag, fast det i själva verket har skett helt överlagt och så att tikar som är för unga eller för gamla tvingas valpa, allt för att ägaren ska tjäna maximalt.