Så här kan du gå med

Foto: 
Liisa Kukkanen

Kennelklubbens kompishundsverksamhet vidgas hela tiden. Det finns gott om ställen som önskar hundbesök, efterfrågan stiger. Vi behöver hela tiden fler hundägare med intresse för verksamheten och med lämpliga vuxna hundar, för vi går in för att få verksamheten spridd över hela landet. Visionen är att det ska finnas kompishundar för alla som önskar få besök.

Utbildningen till kompishundsteam kan ske på två sätt

Du kan gå med i kompishundsverksamheten antingen genom att genomgå en av Kennelklubben anordnad kompishundskurs, eller genom att skaffa dig de behövliga kunskaperna genom en kompishundsgrupp som verkar på din hemort. Innan du ansöker om utbildning ombes du noga studera instruktionen för verksamheten och tänka efter om du verkligen är beredd att engagera dig i kompishundsverksamheten. Aktiviteterna är inte avsedda att vara hunddressyr, de är inte sociala evenemang, inte heller samlande av meriter för hunden, utan de ska vara en genuint frivillig, oegennyttig insats.

Om det finns en kompishundsgrupp på din ort
Kuvaaja Johanna Kuru

Enklast kommer du med genom att höra dig för hos gruppens kontaktperson. Kontaktuppgifterna till kompishundsgrupperna finns här. De aktiva kompishundsgrupperna integrerar konstant nya hundteam i verksamheten, och alla grupper tar gärna emot nya hundteam.

Det vanliga är att det tar en viss tid innan man kommer med i kompishundsverksamheten.

I introduktionsfasen träffar olika företrädare för gruppen hundägaren, de bekantar sig med hunden och bedömer hur lämplig den är som kompishund. Vid träffarna får hundägaren med sig hem en del material som ska läsas. Därefter får det nya hundteamet en viss betänketid för att överväga om det verkligen är något för dem, och efter det inleds det praktiska introduktionsarbetet.

Under de första besöken ska hundföraren delta ensam, utan den egna hunden. När sedan det nya hundteamet går med på sitt första besök, kommer en erfaren kompishundsförare med som stöd.

Kompis
Kuvaaja Johanna Kuru
hundskurs på en ort där intresse för verksamheten finns

Se efter under kommande evenemang om det på din ort finns planer på en kurs för kompishundsverksamhet. Om det på din ort inte ännu finns verksamhet med kompishundar, är det lokal aktivitet som behövs för att den ska komma igång. En intresserad hundägare kan kontakta Kennelklubbens kompishundskoordinator och anmäla sig som lokal kontaktperson. Därefter går kontaktpersonen lokalt ut med information om planerna att starta kompishundsverksamhet på orten.

Hundägare som är intresserade kontaktar den lokala kontaktpersonen, som sköter förbindelsen med Kennelklubben. När ett tillräckligt antal intresserade (ett tjugotal hundteam) har samlats, överenskoms om kurstidpunkt och -plats. Typiskt tar det omkring ett år från den första kontakten till det veckoslut när kursen anordnas.

Under veckoslutskursen består den första dagen av teori, bl.a. om olika klientgruppers speciella drag, mötessituationerna, möjligheterna att ”läsa” hundens reaktioner samt hela verksamhetens särskilda drag. Dagen därpå tas hundarna med, och då blir det praktiska övningar. Då presenteras också exempel från kompishundsverksamheten på andra orter. Kurserna, kursmaterialet samt måltiderna kostar ingenting för hundteamen.

Under kursen företas inga egentliga test eller gallringar av hundteam, men erfarna utbildare iakttar hundarna noga i olika situationer, och ser också på ägarnas sätt att leda, hantera och förstå sina hundar. Orsaken till att hundarna tas med på kursen är att hundägarna ska lära sig använda och styra sina hundar i besökssituationer. På kursen får också hundar och förare som senare ska jobba tillsammans bli bekanta med varandra.