Prisutdelningarna är ett tack för värdefullt arbete

Foto: 
Tiina Muros

Välmeriterade kompishundar premieras med en medalj och ett diplom. Det sker vid en särskild, officiell prisutdelning. Sådana prisutdelningar anordnas i allmänhet i anslutning till det viktigaste hundevenemanget på orten, och de anordnas varje år på flera orter i alla delar av Finland. 

 Förtjänstmedaljen ges till hunden, och en hund kan i sitt liv bara få en sådan. För att vara tillräckligt meriterad för att få medalj ska hunden ha varit med i verksamheten i över ett år, och det ska ha gått minst sex månader sedan hunden fick rätt att bära kompisscarf; likaså ska hunden ha gjort minst tio klientbesök som fullvärdig kompishund. Varje hund som får priset får en medalj och ett diplom, och dessutom ger Pedigree, kompishundsverksamhetens sponsor, hundarna ett paket med smakliga hundläckerheter.

Kompishundsgrupperna ska insända ansökan om att få hålla prisutdelningsceremoni minst sex månader innan utdelningen är tänkt att äga rum. Prisutdelningen får anordnas ifall det i samma utdelning finns minst fem kompishundar som uppfyller priskriterierna. År 2013 premierades över hundra kompishundar, vid sju olika prisutdelningar på olika håll i Finland.

Sommaren 2014 kommer följande prisutdelningar att ske

Tid Område Kompishundgrupp

3.5.

Mikkeli Mikkelin seudun kaverikoirat
Mäntyharjun Reissutassut
18.5.
 
Riihimäki

Hyvinkään kaverikoirat
Riihimäen kaverikoirat

8.6. Lohja

Lohjan kaverikoirat

16.8. Raisio Halinallet
Salon Karvatassut
Taikatassut