Kompishundarnas historia i Finland

Foto: 
Elina Kelola

I Finland fick kompishundsverksamheten sin början år 2001, i form av ett samarbete mellan Kennelklubben och Leena Rajala, tränare av assistanshundar. Den första kursen för kompishundar hölls i Pemar, och verksamheten vidgades efter hand till olika delar av landet. För närvarande deltar redan ett tusental hundteam (hund + förare) i verksamheten.

 Den bärande tanken i kompishundsverksamheten var - och är - att utsträcka de terapeutiska verkningarna av umgänget med hundar till så många som möjligt. Att skola hundar för olika specialuppdrag är ett stort och tidskrävande uppdrag, så det utarbetades en verksamhetsmodell som går ut på att helt vanliga familjehundar och deras ägare kan bringa glädje och värme i vardagen till olika specialgrupper, som åldringar, utvecklingsstörda och barn. Kompishundarna är alltså helt vanliga sällskapshundar och deras ägare är vanliga hundägare som frivilligt ställer upp för saken; någon yrkesmässig terapi är det inte fråga om. Hundförarna har inte besöken som arbete, de lyfter ingen lön för sina insatser och de har inte någon terapeutisk kompetens.
 

Det konstaterades att benämningen kompishund var lämpligt för dessa lurviga välgörare. Samma namn har också etablerats i Sverige. Kaverikoira heter de på finska.

Den kompishundsverksamhet som bedrivs inom Kennelklubbens ram definieras som djurassisterad verksamhet. Sådan verksamhet består av frivilliginsatser med (vanligtvis) hundar, där de aktiva har genomgått åtminstone introduktionsutbildning; efter introduktionen har de färdigheter som låter dem avlägga besök hos olika specialgrupper, för utbildning eller rekreation. Kompishundsverksamheten skapar förutsättningar för givande upplevelser bland klienterna, och medverkar därför till människornas allmänna välbefinnande.

Utmärkande för kompishundsverksamheten är att den är långsiktig, så det förväntas att hundägaren är beredd att engagera sig för en längre tid. Besöken sker enligt önskemål från besöksplatserna, och inte enligt hundägarnas tidtabeller.

Kompishundsverksamheten består av oegennyttiga frivilliginsatser, där empatiska och välmenande hundägare delar med sin av sina hundars vänskap till glädje för många andra.

År 2013 godkändes Kennelklubbens kompishundsverksamhet som fullvärdig medlem i den internationella övergripande organisationen för djurassisterad verksamhet AAII (Animal Assisted Intervention International).