Är din hund lämplig som kompishund?

Foto: 
Riikka Holappa

Kompishundarna är vanliga hundar, fullvuxna, som redan har erfarenhet av olika slags människor, platser, lukter och situationer. En kompishund måste vara frisk, minst 2 år gammal, människovänlig, och den ska ha goda och förtroendefulla relationer med sin förare. Den som går med som hundförare måsta ha förmåga att arbeta i grupp, och av hunden krävs att den kan komma överens med andra hundar och arbeta i deras närhet.

Kompishunden

Hunden ska spontant vilja närma sig främmade människor, och den får inte bli uppskärrad av speciella lukter, hala golv, plötsliga rörelser eller ljud. Den ska ha förmåga att fungera tillsammans med andra hundar i grupp, den ska kunna lyda ägaren/föraren och bete sig som sig bör. Hunden ska under inga omständigheter under besöken bli tvingad eller ens uppmanad att närma sig klienterna.

Hunden ska till sin grundkaraktär vara sådan att den är vänlig och intresserad av människor; den ska alltså inte behöva dresseras speciellt för kompishundsverksamheten. Hundar som tidigare har haft det svårt eller som någon gång i livet visat tecken på aggressivt beteende är inte lämpliga som kompishundar, och detsamma gäller för hundar vilkas bakgrund inte är helt känd.

Det är för hundarnas skull viktigt att de inte utsätts för stress genom alltför ofta upprepade besök. Ett hundteam får därför på sin höjd avlägga ett besök i veckan.

Hundens förare

Kuvaaja Saara Sampakoski

Föraren i ett hundteam ska känna sin hund verkligt bra och ska veta i förväg hur den beter sig. Förarens uppgift är att under besöken vara ett stöd för hunden, och ska vara känslig nog att uppfatta om hunden inte längre trivs med besöket. Föraren ska se till att mötet mellan hund och klient är tryggt, både för klienten och för hunden.  

En hundförare måste vara myndig. Föraren i ett kompishundsteam måste ha tillräckligt med tid att lägga ned på verksamheten, eftersom besöken övervägande sker om kvällarna och under veckoslut. Kompishundarnas besök läggs in tidsmässigt enligt önskemålen från besöksplatserna, så hundteamen måste kunna vara flexibla med sina egna tidtabeller.

En hundförare förväntas engagera sig i kompishundsverksamheten på lång sikt. Verksamhetens kontinuitet garanteras av hundägare som har motivation och som förbundit sig att vara med, ägare som är villiga att göra gott och skapa glädje med sina hundars hjälp.

Hundförarna utbildas på kompishundskurser och på särskilda seminarier. Utbildningen är avsedd att ge hundägarna/förarna beredskap att umgås med olika klientgrupper, att läsa och tolka sina hundars beteende samt att behärska hundarna i besökssituationer. Föraren ska vara till hjälp för sin hund under besöken, och måste uppfatta när hunden inte längre trivs på besöksplatsen.