Hundetikett

Foto: 
Jukka Pätynen

Hundar flyttar allt oftare med sina familjer till tillväxtcentra och tätorter. På tätt bebyggda områden ställs det en hel del krav på hundarna och på deras ägare, om ett beteende som tar hänsyn till andra.

Hunden rastas utomhus

Enligt lagen ska en hund alltid hållas kopplad vid rast utomhus. När hunden går i koppel är det för ledsagaren att hålla ordning på den. Många människor som är rädda för hundar tar det lugnare om de ser att hunden är kopplad.

Hundar som anpassar sig till samhället lär sig en mängd viktiga saker. En hund ska tåla skateboardare, cykelåkare, personer med rullstol och många andra slags människor den möter utomhus.

Likaså förväntas hunden klara av att lugnt möta och passera andra hundar och andra djur. Eftersom många hundar inte tycker om andra hundar, är det inte lämpligt att låta ens hund gå fram till och hälsa på varje annan hund den möter.

Att gå ute med hunden förutsätter att ledsagaren tar hänsyn till omgivningarna och kan hantera hunden. Särskilt viktigt är det att hunden kan hållas under kontroll när den leds i rullkoppel. Om en cyklist eller rullskridskoåkare kör fast i kopplet och faller, är det hundens ledsagare som bär ansvaret.

I Finland är det mörkt en stor del av året. När man är ute med hunden på mörka vägar, är det särskilt viktigt att reflexer används,

Håll miljön ren

För att bostads- och fritidsmiljöerna ska hållas snygga måste hundavföringen tas om hand, särskilt i bebyggda trakter.  En hund ska inte heller få ”revirmärka” bildäck, husväggar, monument, dörrstolpar eller prydnadsväxter.

På lekplatser för barn, badstränder och torgområden får hundar inte rastas alls. Längs träningsstigar är det tillåtet att färdas med en väluppfostrad hund, under snöfri tid, men hunden måste givetvis hållas kopplad. Om vintrarna kan man ta hunden med till särskilda skidspår som reserveras för skidåkare med hund. Hundar får inte rastas på särskilda skidspår för allmänheten.

Resa med hund

Om man vill resa med sin hund måste den ha fått grundläggande dressyr. Om hunden hålls lugn är det lätt att resa med den. I de flesta kommunerna i Finland är det tillåtet att ha hund i kollektivtrafikmedel.

När planer för en resa görs är det klokt att i förväg ta reda på om t.ex. ett lokalt bussbolag låter hundar komma med passagerarna, och om det ska betalas separat biljett för hund.  Den som reser med hund ska också ta hänsyn till övriga resande.