Teman som lyfts fram på årets Hunddag är hundens aktivering och fritidsintressen med hund.

Årets material tilläggs på den här sidan allterftersom de är färdiga. Material kan användas fritt.

Du kan ladda materialet via materialbanken här. Du kan ladda ner originalfilerna från materialbanken genom att välja önskad fil och klicka på "Lataa". Observera att nedladdningsfunktionen inte är tillgänglig på mobila enheter.

På Facebook hittar du Hunddagens ramar som du kan använda i din egen profil.

Frågor och materialförfrågningar kan skickas till viestinta@kennelliitto.fi. Materialet finns även i jpg-format. Du kan ladda ned materialet via materialbanken.

Material: