Att vara hundägare

Foto: 
Hannu Huttu

Av den som skaffar sig hund krävs en hel del, och det är befogat att känna till dessa krav. Hundägaren ska bl.a. ordna med vaccinering och det kan också vara skäl att fundera över om en sällskapsdjursförsäkring är påkallad. 

Ett köpeavtal behövs

Alltid när en hund köps måste ett officiellt köpeavtal ingås. I köpet ingår ett registreringsbevis om hunden är registrerad hos Kennelklubben. Om inget registreringsbevis ges, finns det ingenting säkert om valpens eller dess föräldrars ursprung. En oregistrerad hund får inte heller säljas med någon som helst rasbeteckning.

Ägaranmälning sker enkelt genom Omakoira

Valpen registreras i köparens namn när ägaranmälan görs. Anmälan kan göras så snart valpens ägare får registreringsbeviset.

Är du medlem i Kennelklubben kan du enkelt göra din ägaranmälan på webben, med medlemstjänsten Omakoira. För att kunna göra ägaranmälan behöver du en fullmaktsnyckel. Nyckeln anges på registreringsbevisets del för ägaranmälan och den finns också med på ägarintyget. Fullmaktsnyckeln är en engångskod. Om du inte har fullmaktsnyckel, kan du göra ägaranmälan genom posten.  

Du kan också göra ägaranmälan så att du skickar in den del av registreringsbeviset som finns för ändamålet, till den postadress som där anges, alternativt med en fritt avfattad, skriftlig anmälning.

Den första ägaranmälningen för en hund är gratis.

Om hundägaren ändras

Det är ytterst viktigt att en ny ägare, som övertagit en tidigare registrerad hund, meddelar till Kennelklubbens register om ägarbytet. Skulle hunden försvinna, får upphittaren inte reda på vems hund det är, om inte uppgifterna om hunden finns i Kennelklubbens hundregister.

Om det inte sedan tidigare finns uppgift om hundens ägare, ska ägaren göra ägaranmälning. För en i Finland registrerad hund får högst tre ägare finnas införda i Kennelklubbens register.

En hunds ägare antecknas i registret efter skriftlig anmälning eller elektroniskt, med e-tjänsten Omakoira; den första anmälningen av hunden är avgiftsfri. Uppgifterna om hundägaren skrivs in i Kennelklubbens register och ägaren tillsänds ett separat ägarintyg. På intyget finns ett kort med tanke på ett framtida ägarbyte.

Ägarbytet kan göras elektroniskt med den fullmaktsnyckel som den tidigare ägaren ger, eller också skriftligt på ett ägarbyteskort som undertecknats av överlåtaren eller överlåtarna, ett köpebrev eller något annat dokument som obestridligen intygar äganderätten. Har hunden haft flera ägare ska de alla underteckna ägarbytesintyget. För registreringen av ägarbytet tas en avgift.

Ska ägaruppgifter ingå i avelsdatasystemet?

Med hundägarens tillstånd får uppgifter om denne också publiceras i Kennelklubbens avelsdatasystem. Att uppgift om ägaren finns i systemet är till nytta t.ex. om hunden springer bort eller stjäls. Ifall ägaruppgiften finns med i avelsdatasystemet kan en upphittare få kontakt med ägaren så att hunden kan återbördas.

Vaccinationer skyddar hunden mot sjukdomar

Syftet med vaccination av hunden är att skydda den mot smittsamma sjukdomar. För en hund som ska delta i hundutställning eller i prov är vaccinationer mot rabies och valpsjuka obligatoriska.

Det rekommenderas också att hundarna vaccineras mot smittsam leverinflammation, mot diarré av parvovirus samt mot kennelhosta.

En hunds ID-märkning är dess skydd

Sedan år 2009 krävs det att alla hundar som intas i Kennelklubbens register är ID-märkta. ID-märkningen är till stor nytta, t.ex. om hunden springer bort eller stjäls. Tack vare ID-märkningen hittas hundens registrerade ägare enkelt och snabbt om det behövs. ID-märkningen säkrar också att den hund som genomgår en hälsoundersökning är den registrerade.

Uppfödarna är skyldiga att ID-märka sina valpar redan innan de överlåts till ägaren. Det gör att valpens ägare bara behöver meddela uppgifter om sig själv till Kennelklubbens ägarregister.

ID-märkningen sker med mikrochip eller tatuering, och märkningen företas av en veterinär på uppfödarens hemort. IC-märkning är obligatorisk om hunden ska delta i officiella hundutställningar eller i hundprov. 

Försäkring för hunden

Den största delen av försäkringsbolagen i Finland erbjuder sällskapsdjursförsäkring för hund. Vanligen är försäkringarna klassade enligt följande:

  • Grundförsäkring: ersätter i allmänhet för förlust av hunden när hunden dör, försvinner, skadas eller insjuknar så pass allvarligt att den måste avlivas.
  • Brukshundsförsäkring: avsedd för jakt-, tjänste- och avelshundar.
  • Veterinärförsäkring: ersätter för veterinärvård och undersökningar med anledning av sjukdom eller olycksfall.
  • Livförsäkring: ersättning betalas om hunden dör av sjukdom eller olyckshändelse.
  • Ansvarsförsäkring: ersätter för skador som hunden åsamkar utomstående, både person- och egendomsskador.
  • Kullförsäkring för uppfödare: ersätter förlust av valpkull och veterinärkostnader, om valparna har dolda eller ärftliga fel. 

Anmäl hundens död

Uppgifter om hundens död antecknas i Kennelklubbens avelsdatasystem på ägarens begäran. Anmälan om hundens död kan företas allra enklast på Omakoira-tjänsten. Välj Hundar-fliken och klicka på hunden i fråga. Välj sedan länken "Markera som avliden". Efter det kan du mata in hundens dödstid- och orsak. Efter att uppgifterna har matats in, spara uppgifterna genom att klicka på "Spara". Uppgifterna uppdateras genast till Kennelklubbens hundregister och till avelsdatasystemet.

Om det inte är möjligt att göra anmälan om hundens död via Omakoira-tjänsten, kan anmälan göras också med en fritt formulerad skriftlig anmälan. I anmälan ska anges hundens namn och registernummer, dödstid- och orsak samt ägarens underskrift. Anmälan kan skannas eller fotograferas och skickas som bilaga per e-post till adressen: rekisterointiatkennelliitto.fi eller per post: Finska Kennelklubben - Showlink Oy, PB 20, 79101 Leppävirta.