Att skaffa hund kräver övervägande

Foto: 
Jukka Pätynen

Av den som funderar på att bli hundägare förutsätts omsorgsfull eftertanke, och inför beslutet gäller det att sätta sig noga in i allt som har med saken att göra. Det går bara inte att skaffa hund av plötslig ingivelse. Om förberedelserna görs noggrant kan hunden bli en trogen vän för långa tider framåt, hunden ger sin ägare stor glädje i åratal.

Faktaboxen
Låt bli att skaffa hund om du inte är säker på att din egen tid räcker till
En hund kräver mycket – en hund är som ett barn
Lär känna hunduppfödaren ingående

De här frågorna måste du noga överväga, innan du skaffar hund:

• Har du tillräckligt med tid för hunden?
• Är du beredd att engagera dig för hunden så länge den lever, 10-15 år?
• Är någon i din familj eller bland dina närstående allergisk?
• Klarar din ekonomi av de kostnader som hör ihop med hundägandet?
• Är det tillåtet att ha hund där du bor?
• Är du beredd att gå ut med hunden, flera gånger dagligen?

Var noga med valet av hundras

När du väljer hund har du all orsak att ta reda på olika rasers lynne, motionsbehov, medfödda instinkter, läraktighet samt hur pälsen ska skötas. Om du har intresse av någon särskild form av aktivitet med hunden är det också skäl att du beaktar det när du funderar på olika rasalternativ.

Beakta också hundens kroppsstorlek, dynamiska egenskaper, rasens ursprung och vad hunden är tänkt för. Just vad hunden är avsedd för kan också återverka på hundens karaktär och beteende.

Var noga med att studera hälsofrågor för de olika raserna. För många raser har det gjorts upp avelsstrategiska program, där det ingående beskrivs rasens hälsotillstånd och ärftliga sjukdomar, karaktärsegenskaper och eventuella lynnesdefekter, samt rasens historia.

Kom ihåg att valet av ras inte bara får grundas på hundens utseende.

Hjälp med valet av ras får du av de rastest och raspresentationer  (på finska) som ingår i Kennelklubbens grundkurs för hundägare.

När du hittat den ras som är bäst för dig

När du har hittat den ras som är precis rätt för dig och din familj, är det dags att börja söka efter en lämplig valpkull hos en lämplig uppfödare. Också nu har du skäl att göra ett omsorgsfullt arbete för att hitta den valp som är det bästa valet för just dig.

Hannu HuttuDet kan vara bra att börja valpsökningen med Kennelklubbens valpförmedling. Också på specialklubbarnas webbplatser finns listor över uppfödare. Rasens valprådgivare kan också bidra med tilläggsuppgifter.

När den rätta uppfödaren är hittad, gå på besök hos uppfödaren och träffa tiken och valparna i deras uppväxtmiljö. Du kan då försäkra dig om att både tiken och valparna är rätt omhändertagna. Du bör inte ta emot en valp vars moder du inte får se.

Studera också valparnas båda föräldrar med hjälp av Kennelklubbens avelsdatasystem. Där finns uppgifter bl.a. om hundarnas hälsoundersökningsresultat, stamtavla och resultaten i prov och på utställningar.

Köp inte en hund av en säljare som verkar suspekt. Valpen ska vara pigg och ren, dess hud ska vara frisk och den ska röra sig normalt.

Också om du tycker synd om en valp som vuxit upp i eländiga förhållanden – köp aldrig en valp av medkänsla! Räddar du en valp ur nöden stödjer du samtidigt valpfabrikshanteringen.

Ingå alltid ett officiellt köpeavtal när du köper hund. Om säljaren inte vill fylla i köpeavtalets alla punkter, kan det vara att någonting där inte är rätt ställt.

Vuxna hundar som behöver nytt hem

Det finns också vuxna hundar som behöver omplaceras. Du kan höra dig för om sådana hos den lokala djurskyddsföreningen eller på ställen som tar hand om hittedjur. Är du intresserad av att ta hand om en vuxen hund av en specifik ras, kan specialklubben för rasen vara till hjälp, eller så kan du höra dig för bland rasens uppfödare.

Om du får full information om den vuxna hundens tidigare liv och om orsakerna till att hunden erbjuds är klara, är det lättare för dig som hundens nya ägare att vara förberedd på eventuella problem. Är hundens tidigare livssituation okänd och om den eventuellt har blivit illa behandlad, kan det ta längre tid för dig och hunden att hitta fram till gemensam förståelse. Då kan introduktionen i hundens nya familj också bli långvarig.

Också när en vuxen hund köps är det skäl att alltid upprätta skriftligt avtal.

Mer information om att skaffa hund ger Kennelklubben på en grundkurs för hundägare!