Uppfödarens grundkurs

Målet med grundkursen för uppfödare är att öka det allmänna hundkunskapet. Kursen är öppen för alla men obligatorisk för erhållande av kennelnamn (se kennelnamnsbestämmelser för ytterligare information). Åldersgränsen för kursdeltagande är 15 år så att deltagaren senast under kursåret fyller 15 år.

Kursens mål

• Ökning av allmän hundkunskap bl.a. angående hundens hälsa, ärftlighet och grunderna i avel
• Förmedling av grundläggande kunskap för en uppfödare som inleder sin verksamhet
• Ge information om hunduppfödning även åt en hanhundsägare och övriga intresserade
• Ge kursdeltagaren möjlighet att anhålla om kennelnamn
• Ge färdigheter för kursdeltagaren att delta i fortsättningskursen för uppfödare

Prioriteringar i kursprogrammet

• Hundens mentalitet, byggnad och hälsa samt betydelsen av dessa i avel
• Grunderna i ärftlighet och betydelse i uppfödningsverksamhet
• Valpning och valpkullens skötsel
• Regler och bestämmelser som berör hunduppfödning

Anmälning till kursen

Kurser annonseras i tidskriften Koiramme – Våra hundar, på kenneldistriktens webbplatser och i Kennelklubbens eventkalender. Kenneldistriktets distriktsutbildare svarar för kursens förverkligande. Deltagarna väljs till kursen i anmälningsordning om antalet deltagare är begränsat.

Distriktsutbildarnas kontaktuppgifter hittar du här.

Övriga upplysningar om kursen

Kursschemat skickas till deltagarna per e-post ca en vecka före kursen. Kursmaterialet kan laddas ner och skrivas ut längst ner på denna sida. Om du vill kan du beställa ett färdigt utskrivet material på Showlinks nätbutik. Uppfödarens handbok delas ut till deltagarna på plats.

Till grundkursen för uppfödare ingår en sluttentamen. Ett kursintyg skickas för dem som avlagt tentamen godkänt.
Om ditt kursintyg har försvunnit kan du be om att få ett nytt av distriktsutbildaren i det distrikt där du avlagt kursen. Om det har gått över ett år sedan du avlagt kursen, kontakta direkt Kennelklubben.