Uppfödarens fortsättningskurs

Du kan delta i fortsättningskursen för uppfödare efter att du ha avlagt grundkursen godkänt. För inlärning och internalisering av ny information vore det bäst om de gick åtminstone några månader mellan kurserna. Fortsättningskursen för uppfödare är ett villkor för dem som söker till exteriördomarutbildningen.

Kursens mål

• Öka målmedvetenhet och ansvarstagande i hunduppfödning
• Fördjupa uppfödarens kunskaper om ärftlighet och principerna i avel
• Få uppfödaren orienterad i hur hundens karaktär bedöms och lyfta fram dess betydelse i avel
• Ge upplysningar om grundande av kennel
• Lyfta fram aktuella teman i hundavel
• En avlagd fortsättningskurs är ett av kraven för att bli antagen till exteriördomarutbildningen

Prioriteringar i kursprogrammet

• Djurskyddslagen
• Att grunda en kennel, bokföring och mervärdesskatt
• Att planera kennelverksamheten
• Hundavel och betydelsen av hundens mentalitet i avel
• Rasspecifik avelsstrategi (JTO)

Anmälning till kursen

Kurser annonseras i tidskriften Koiramme – Våra hundar, på kenneldistriktens webbplatser och i Kennelklubbens eventkalender. Kenneldistriktets distriktsutbildare svarar för kursens förverkligande. Deltagarna väljs till kursen i anmälningsordning om antalet deltagare är begränsat.

Distriktsutbildarnas kontaktuppgifter hittar du här.

Övriga upplysningar om kursen

Kursschemat skickas till deltagarna per e-post ca en vecka före kursen. Kursmaterialet kan laddas ner och skrivas ut längst ner på denna sida. Om du vill kan du beställa ett färdigt utskrivet material på Showlinks nätbutik. Uppfödarens handbok delas ut till deltagarna på plats.

Du kan delta på fortsättningskursen efter att du har godkänt avlagt grundkursen för uppfödare. I fortsättningskursen ingår en skriftlig uppgift. De som avlagt uppgiften godkänt får ett kursintyg.