Junior handling är en rolig hundsport
Junior handler wds

Internationella utställningar (INT) 2018

Nationella utställningar för alla raser (KR) 2018

Nordic Dog Shows (NORD) 2018

Grupputställningar (RN) 2018

Specialutställningar (ER) 2018

Inofficiella valputställningar (EPN) 2018
 

Beviljade utställningar från år 2019 framåt hittas som vanligt i Eventkalendern. Direkta länkar enligt utställningstyp uppdateras inte längre på denna sida. Webbplatser till utställningar länkas som vanligt.