Championat

Foto: 
Rissa

Finskt utställningschampionat

För finskt utställningschampionat krävs minst tre certifikat erhållna i Finland, tilldelade av tre olika domare. Minst ett av certifikaten ska ha fåtts efter att hunden fyllt 24 månader, oberoende i vilken klass hunden har tävlat i. Därtill kommer rasspecifika krav på provmeriter.

Om hunden är i ett utländskt register ska till championatansökan bifogas en kopia av hundens registreringsbevis, kopior av redan beviljade championat samt bruksprovsintyg ifall detta fordras för rasen i fråga.

Utländska championat (t.ex. EE UCH) kan tilläggas i hundens uppgifter genom att du sänder en kopia av bekräftelsen/diplomen till Kennelklubbens adress eller per e-post valiotatkennelliitto.fi eller per fax (09) 8873 0302. Kennelklubbens championansökan behöver inte bifogas.

Utländska vinnartitlar (t.ex. EEV-07) kan tilläggas i hundens uppgifter genom att du sänder en kopia av kritiken till Kennelklubbens adress eller per e-post valiotatkennelliitto.fi eller per fax (09) 8873 0302. Kennelklubbens championansökan behöver inte bifogas.

Om hunden erhåller internationellt championat ska behövliga utställnings- och provresultat antecknas i ansökan. FCI:s egen blankett ska användas för ansökan. Blanketten finns nere på denna sida. Blanketten kan fyllas i och sparas på den egna datorn, på så sätt går det enkelt att skicka ansökan per e-post till adressen valiotatkennelliitto.fi.

En kopia av den bekräftelse FCI skickar till dig behöver inte sändas separat till Kennelklubbens kansli. FCI skickar kopior av bekräftelserna direkt till den person som svarar för championat på Kennelklubben.

Elektronisk championatansökan via Omakoira-tjänsten

Kennelklubbens medlemmar kan göra championatansökan elektroniskt på Omakoira-tjänsten. Det går enkelt och snabbt att fylla i ansökan på nätet. Via Omakoira-tjänsten kan du emellertid endast ansöka finska championat. Utländska championat tilläggs i hundens uppgifter genom att du sänder en kopia av bekräftelsen/diplomet till Kennelklubben.

Dessutom kan du skriva ut championatbekräftelsen på engelska i Omakoira-tjänsten. Läs mera om Omakoira här.

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Uppdaterad 13.1.2016

Uppdaterad 13.6.2017

Uppdaterad 2.1.2018