Registrering i Kennelklubben av en utländsk hund

Foto: 
Hannu Huttu

När du skaffat dig en hund som registrerats i ett utländskt register, får du uppgifterna om hunden införda i avelsdatasystemet när du registrerar hunden i Kennelklubbens register. Tack vare registreringen i Kennelklubben kan också en bortsprungen och upphittad ID-märkt hund identifieras med ägaruppgifter. Tikar som importerats för avel måste registreras i Finland senast i samband med valpkullsanmälan, hanhundarna (även för avel inlånade hanhundar) måste anmälas senast inom 12 månader från de första valparnas födsel, ifall det är meningen att samma hanhund då ska användas på nytt för avel.

Importbestämmelser?
Det finns en mängd myndighetsbestämmelser om import och export av hundar – de finns samlade på EVIRAs webbplats.

Registrering och de dokument som behövs

Ett sätt att inleda registreringen av en importerad hund kan vara genom Kennelklubbens medlemsservice Omakoira. Använder du servicen går registreringen snabbare och det är möjligt att  anteckna en stamtavla med fyra generationer; annars antecknas hos Kennelklubben bara tre generationer (förutsätter att det finns fyra generationer också i hundens registeringsbeviset). Du kan skicka in en registreringsblankett (finns för nedladdning nederst på denna sida, går också genom Omakoira) till Kennelklubben tillsammans med det utländska registreringsbeviset i original.

Den importerade hunden måste vara ID-märkt, och chipnumret eller tatueringsnumret måste finnas på registreringsbeviset eller i hundpasset (om det står i passet skickas en kopia av det som bilaga). Anskaffningen av de intyg som behövs för registreringen sker på hundägarens ansvar och bekostnad. Från en del länder behövs ett särskilt härstamningsbevis för export, till exempel Export Pedigree. Från de nordiska länderna räcker registreringsbeviset i original, med undantag av Norge och Danmark från vilka det alltid krävs ett ägarintyg utfärdat av respektive land.

Exempel av de mest populära importländerna och de dokument som behövs
Bulgarien pedigree certificate + avskildt export pedigree dokument
Irland export pedigree certificate + registration certificate dokument
Litauen certified pedigree + avskildt export pedigree dokument
Nederländerna laminerad pedigree + avskildt export pedigree dokument
Storbritannien certified export pedigree
Tyskland rasklubbens pedigree + avskildt VDH export pedigree dokument
USA registration certificate + avskildt certified pedigree dokument
Österrike pedigree + avskildt export zertifikat dokument
Länder, från vilka export pedigree räcker
Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Portugal, Ryssland (laminerad), Serbien, Spanien

På det originala registreringsbeviset antecknas det finska registernumret, varefter intyget återlämnas till ägaren.

Kennelklubben registrerar hundar som är antecknade i av FCI erkända register. När hundar i register som står utanför FCI ska registreras, måste ansökan göras separat för varje hund, om inte annat sägs i de rasspecifika specialvillkoren. En blandrasig importhund kan anmälas i Kennelklubbens ID-märkningsregister.

Vid registreringen av en kongenitalt stubbsvansad hund krävs resultat av ett gentest som bekräftar stubbsvansegenskapen. Som resultat godkänns ett testresultat av Genoscoper Oy (som kan beställas som en del av testpaketen MyDogDNA PASS och MyDogDNA LITE), Laboklin GmbH & Co. KG eller Movet Oy eller ett utländskt resultat som gäller T-box mutation. Med utländskt resultat måste finnas ett veterinärintyg som bevisar att ID-märkingen är kontrollerad vid provtagning.

Registreringsavgift

För registreringen av en importerad hund debiteras en avgift enligt betalningsklass 2, jfr prislistan.

Om hunden har resultat från utlandet

Om det för en hund finns utländska resultat av hälsoundersökningar eller annat, kan de godtagbara resultaten inskrivas i uppgifterna om hunden i samband med registreringen. Skicka i så fall kopior av intygen och utlåtandena tillsammans med de övriga dokumenten. Kennelklubben registrerar inte enstaka utländska utställnings- eller provresultat, utan bara championat och titlar. Vilka av hälsoundersökningarna som godtas finns angivet i de sjukdomsspecifika anvisningarna

Villkoren enligt PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor berör inte registreringen av importhundar, men villkoren måste vara uppfyllda om hunden ska användas för avel i Finland.

Anvisningar och blanketter för registrering av importerade hundar
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Uppdaterad 20.4.2016