Lär känna reglerna så går det lättare att registrera valpar

Foto: 
Hannu Huttu

Om Du funderar på att låta din tik föda valpar, så gör du klokt i att redan i förväg ta reda på reglerna och bestämmelserna för valpregistrering. Kunskaper om hunduppfödning får du på grundkurser för uppfödare, som anordnas av kenneldistrikten, och många rasklubbar bidrar också med nyttiga råd. Läs även Kennelklubbens Allmänna avelsstrategi.

Kennelklubben registrerar kullen, om dess uppfödare är fast bosatt i Finland och kullens föräldrar uppfyller bestämmelserna för registrering. Registreringsnumrens förleder i hundregistret är FI och ER. Det finns också ett register för hundar som inte ska användas för avel, med förleden EJ. En blandras kan anmälas i Kennelklubbens identifikationsregister (FIX-register).

Valpkullsanmälan och uppfödaren

Valpkullen registreras med en valpkullsanmälan. Anmälan ska göras inom fyra månader från det att valparna föddes. Hela kullen ska anmälas samtidigt. På anmälningsblanketten ingår också ett parningsbevis; detta bevis ska hanhundens ägare attestera med sin namnteckning. Uppfödaren är normalt den person som äger tiken, men ägaren kan också överlåta uppfödnings­rätten till någon annan. Den som har köpt eller annars äger en valp får inte själv anmäla valpen till registret.

En hunduppfödare ska ha fyllt 18 år. Maximalt tre personer får antecknas som uppfödare. Om kullens föräldrar (hanhunden och tiken) har flera anmälda ägare, behövs det godkännande från samtliga ägare. Det är värt att konstatera att ägaruppgifterna i Kennelklubbens register för både hanhundens och tikens del är uppdaterade redan i förväg, så ändringar i ägaruppgifterna gör inte att valpregistreringen fördröjs.

Uppfödaren kan företa valpkullsregistreringen elektroniskt via Kennelklubbens medlemsservice Omakoira. Det är värt att göra det på elektronisk väg eftersom registreringen då går snabbare, dessutom är registreringsavgiften då mindre. Du kan också göra en utskrift av valpkullsanmälan via länken nedan på denna sida, och posta den ifylld till Kennelklubben.

 Förutsättningarna för registrering

Kullens båda föräldrar måste vara registrerade. En tik som importerats måste registreras hos Kennelklubben senast i samband med valpkullsanmälan. Importerade hanhundar eller hundar med utländsk ägare som i avelssyfte lånats till Finland måste registreras hos Kennelklubben senast när det gått 12 månader från att den första kullen av dess avkomma registreras i Finland. Den utländska hanhunden måste vara införd i ett av FCI erkänt register, och uppfödaren ska till valpkullsanmälan foga alla dokument som krävs för registreringen.

Båda föräldrarna och alla valpar måste vara ID-märkta. ID-märkningen företas av veterinärer och av Kennelklubbens ID-märkare.

Hanhunden som är far till kullen måste ha normala testiklar. Om det för hanhundens del inte finns resultat från någon officiell utställning, måste det vid registreringen av den första kullen med denna hund som far bifogas ett testikelintyg av en veterinär.

En tik får föda högst fem kullar. Tiden mellan födslarna ska vara minst 10 månader, men kortare intervall tillåts en gång för en tik som är under 8 år utan att dispens behövs. Därefter ska mellanrummet till nästa förlossning dock vara minst ett år. Till registreringsanmälan av en valpkull som fötts av en mer än 8-årig tik måste bifogas ett veterinärintyg som utfärdats före parningen, där det sägs att tiken är frisk och i god kondition, så att valpningen inte innebär risk för tikens hälsa.

Villkor för alla raser, PEVISA-programmen och andra rasspecifika specialvillkor

Kennelklubben har villkor för registreringen av valpkullar oavsett ras; syftet med dessa är att slå fast vissa gränser i frågor som gäller hälsan. Villkoren är följande:

  • Om kullens föräldrar i vissa av Kennelklubbens officiella hälsoundersökningar har fått det sämsta resultatet på bedömningsskalan, får valparna bara införas i EJ-registret. Hälsoundersökningarna ifråga är röntgen av höft- och armbågsleder, knäledsundersökning samt spondylosröntgen.
  • Avkomman efter föräldrar som är sinsemellan alltför nära besläktade får bara registreras i EJ-registret (hanhund eller tik parad med egen avkomma eller helsyskon inbördes; i sådana fall är inavelsgraden alltid åtminstone 25 %).
  • Hund och tik med merlefärg får inte paras med varandra.
  • Två stubbsvansade hundar (med T-box-mutation) får inte paras med varandra.

För registreringen av valpar ställs dessutom över hundra villkor i PEVISA och i andra rasspecifika regler. Alla hälsoundersökningsresultat måste vara klara innan parningen sker. Studera bestämmelserna för den ras du vill uppföda.

Om det föds valpar med naturlig stubbsvans (T-box-mutation) skall ett veterinärintyg bifogas till valpkullsanmälan. Veterinärundersökningen skall ske inom tio dygn från kullens födsel. Uppgift om medfödd stubbsvans kan antekcknas äve på bas av ett DNA-test. Gentest får utföras i vilken ålder som helst. Kennelklubben godkänner testen som erbjuds av Genoscoper Oy (testpaket kan beställas antingen som MyDogDNA PASS eller MyDogDNA LITE), Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy.

 Registreringsavgifter

För registreringen av valpar debiteras en avgift. Avgiften påverkas av medlem­skapet i Kennelklubben och rasklubben, eventuellt kennelnamn och uppfödar­förbindelse. Registreringsavgifterna anges i prislistan.

Pentujen rekisteröintiin liittyviä sääntöjä ja lomakkeita
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Träder i kraft 1.1.2011

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

I kraft fr.o.m. 1.1.2009, uppdaterad 27.1.2017.

PEVISA-programmer och andra rasspecifika specialvillkor, som påverkar till registrering (bl.a. överföringar mellan rasvarianter, korsningar).