Härstamningsundersökning identifierar valparnas verkliga föräldrar

Foto: 
Jukka Pätynen

Härstamningen för en enskild hund eller en hel valpkull kan säkras med härstamningsundersökning. Uppfödaren eller ägaren kan beställa en undersökning för att verifiera att hundarnas härstamning är den riktiga, men också Kennelklubben kan kräva en sådan undersökning i situationer där en tik har parat sig med flera hundar under samma löptid, eller när det finns misstanke om att de föräldrar som anmälts inte är de verkliga.

Provtagning

Den som tar proven vid en officiell härstamningskontroll måste vara godkänd av Kennelklubben. Prov tas av tiken, valparna och av alla hanhundar som potentiellt kan ha betäckt tiken. Även valparna måste vid provtagningen vara ID-märkta. Laboratorierna kan bestämma vilket slags prov (blodprov, kindcells- eller hårprov ) som används för undersökningarna.

Provtagaren skickar proven jämte remiss till det av Kennelklubben godkända laboratoriet. Det finns tre Kennelklubben godkända laboratorier: Genoscoper Oy, Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy.

Utgivning av undersökningens resultat

Laboratoriet skickar undersökningens resultat till beställaren och också direkt till Kennelklubben. Valparnas registreringsbevis förses med koden P, som tecken på att härstamningsundersökningen är gjord, och uppgiften införs också i avelsdatasystemet. 

Dubbel betäckning kräver alltid härstamningsundersökning

Om en tik, med eller utan ägarens avsikt, under samma löptid parar sig med flera hanhundar, är det nödvändigt att härstamningsundersökning görs på hela kullen, innan valparna får registreras. Om det i kullen finns valpar av flera hanhundar, ska det för varje kull göras en separat valpkullsanmälan.  Det enda som görs för kullen som helhet är registreringen av ID-märkningen, för den görs ju redan innan proven för härstamningsundersökningen tas. Du kan börja den första valpkullsanmälan i Omakoira och bifoga en skannad version av  valkullsanmälan om den andra hanens valpar. I sådant fall får du dock inte Omakoira-rabatt i registreringsavgiften.

Alla renrasiga valpar ska registreras enligt Kennelklubbens stadgar.

Vad är en DNA-profil?

DNA-profilen är en genetisk profil som gör att varje enskild hund kan individualiseras och identifieras tack vare skillnader i DNA-uppbyggnaden. Profilen bestäms enligt den internationella ISAG-standarden. Profilen är nödvändig för att fastställa härstamningen, och den görs med jämförelse av föräldrarnas och avkommans DNA-sekvenser. När en hunds härstamning har verifierats, förses hunden automatiskt med en DNA-profil.

DNA-profilen är permanent, så det behövs bara ett prov för varje hund, och profilen kan sedan användas för säkerställande av alla dess efterkommandes härstamning. Uppgiften om DNA-profilen visas än så länge inte bland avelsdata för hunden.

Blanketter och anvisningar med anknytning till härstamningsundersökningar
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut
Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

I kraft fr.o.m. 1.1.2017.