Personer som får företa ID-märkning

Kennelklubben har närmare 500 ID-märkare, som har rätt att ID-märka hundar inom sina kenneldistrikt. ID-märkarna har av Kennelklubben utfärdade officiella märkarkort, med fotografi. Du kan be märkaren som kommer för att ID-märka dina hundar att visa upp sitt kort. 

Utbildningen av ID-märkare

Avsikten med den ID-märkarutbildning som Kennelklubben anordnar är att få fram kompetenta och ansvarskännande märkare. Kennelklubbens utbildning gäller övervägande märkning med mikrochips.

En ID-märkare är skyldig att föra bok över alla hundar som han eller hon märkt, för att vid behov kunna presentera uppgifter om märkningen. Märkaren ska följa de regler och bestämmelser som getts under märkarutbildningen, och ska på begäran märka alla slags hundar, oavsett ras. Rätten att företa ID-märkning beviljas inte personer som endast tänker märka sina egna hundar.

Ett kenneldistrikt ska se till att det finns tillräckligt många ID-märkare inom distriktet. Vid behov anordnar distrikten kurser i märkning i samarbete med Kennelklubben. Är du intresserad av att delta i en grundkurs för ID-märkare kan du söka upp kurserna i tidskriften Våra hundar, på kenneldistriktens webbplatser eller genom att kontakta distriktsutbildaren inom ditt distrikt.

Krav på ID-märkare

På den som vill bli ID-märkare ställs följande krav:

  • myndig person som är känd för redbarhet och som även i kennelverksam­heten är känd för sin ärlighet och ansvarskänsla
  • klanderfritt förflutet i kennelverksamheten under de senaste tio åren (har inte fått disciplinära straff av Kennelklubben, är inte heller straffad för djurskyddsbrott eller -förseelse).
  • myndig ålder
  • medlem i Kennelklubben, medlemskapet ska vara giltigt och det ska ha fortgått utan avbrott i minst fem år
  • gedigna kunskaper om hundar och praktisk erfarenhet av att hantera sådana.
  • utlåtande av specialklubben och kenneldistriktet
  • avlagd grundkurs för hunduppfödare

Godkända ID-märkare

En förteckning över personer som är berättigade att ID-märka hundar finns distriktsvis på webbsidan Kontaktuppgifter. Dessutom kan en veterinär ID-märka hunden.

Anvisningar om ID-märkning