Införande av en blandrasig hund eller en oregistrerad hund i Kennelklubbens ID-märknings- och ägarregister

En ID-märkt hund som är av blandras eller annars oregistrerad, kan anmälas för införande i Kennelklubbens ID-märknings- och ägarregister. ID-märkningen behövs för att hunden ska kunna identifieras och för att ägaren vid behov ska upphittas

En blandrashund eller en oregistrerad hund får också delta i vissa officiella tävlingar och prov, t.ex. i agilitytävlingar och lydnadsprov, förutsatt att hunden är ID-märkt och att Kennelklubben utfärdat ett ägarintyg för hunden.

En hund anmäls till det av Kennelklubben förda ID- och ägarregistret så att ansökan görs om ett ägarintyg.  Ansökan kan göras elektroniskt eller skickas per post. En hund som beviljats ID-registrering och ägarregistrering får ett registernummer som börjar med FIX. En hund i FIX-registret ingår alltså inte i det officiella registret över renrasiga hundar, och någon stamtavla ges inte heller.

Ägarintyg genom tjänsten Omakoira

Medlemmar av Kennelklubben har möjlighet att beställa ett ägarintyg för en s.k. FIX-hund, alltså en hund som är av blandras eller oregistrerad, genom Kennelklubbens service Omakoira.

Så här skaffas ägarintyg för en FIX-hund genom Omakoira:

  1. Ägaren inleder ansökningsproceduren genom att från Omakoira rekvirera ett temporärt ärendenummer för hunden.
  2. Hunden ID-märks och ID-koden införs i Omakoira, med hänvisning till det temporära ärendenumret. Endast en av Kennelklubben bemyndigad ID-märkare eller en veterinär har rätt att företa ID-märkningen och att spara ID-koden.
  3. Efter att ID-koden sparats återgår hundägaren till tjänsten Omakoira och betalar avgiften genom en nätbank.
  4. Efter att betalningen har skett förses hunden med ett FIX-nummer och ägaren får ägarintyget.

Ägarintyg med ansökning på papper, per post

Hundägaren kan på Kennelklubbens webbplats skriva ut en blankett för FIX ägarintyg; där ifylls ägarens namn och kontaktuppgifter, hundens namn i dagligt tal, hundens kön, födelsedatum, färg och teckning: likaså ges en kort beskrivning av dess utseende. ID-märkaren eller en veterinär fyller på blanketten i uppgiften om hundens ID-märkning, ifall hunden inte har ID-märkning från förut. Om hunden redan är ID-märkt och om Kennelklubben har utfärdat ett ID-märkningskort, eller om en veterinär utfärdat ett intyg över ID-märkningen, ska en kopia av märkningskortet/intyget bifogas ansökan. Även en kopia av hundens EU-pass godkänns, ifall där ges grunduppgifter om hunden, ID-märkningsnummer, datum för ID-märkningen samt namn och nummer på den som företagit ID-märkningen.

Blanketten kan ifyllas och skrivas ut

Updaterad 7.1.2016